Şubat 2016 sayımız… İnsancıl 26 Yaşında

1          İbrahim Tığ – Ah Midas (Şiir)2016_02_insancil
 
2          Cengiz Gündoğdu – Can Sıkıcı Bir Yazı
 
3          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Keyfilik Üzerine
Günlük insan olarak hepimizin ayağının altındaki toprak sürekli olarak kaymaktadır. Her birimizi eylem öznesi olarak en çok zorlayan, bir yandan, eylemlerimizin kalkış noktasındaki niyetler, amaçlar üzerinde düşünmemek; öte yandan da yine bu saptamayla bağlantılı olarak, yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi, eylemin ardındaki istemenin dayandığı ilkeler, değerler üzerinde düşünmemektir.
 
6          Süleyman Berç Hacil – Bahar Şiiri (Şiir)
 
7          Mehmet Aydın – Yeniliğe ve Dönüşüme Tutkun Bir Yazar
Felsefeci ve çağdaş eleştirmen olan Cengiz Gündoğdu, okuyucularına Aydınlanma için Kalkışma (İnsancıl Yayınları, 2015) adlı yeni ve boyutlu bir kitap yayımladı. Kitap; Yaşama tırmanırken, bilgi yolu ve aydınlanma akımı olmak üzere üç bölümden oluşuyor.
 
9          Berrin Taş – Hep Yolda
                25 Aralık 2015
Konuşmamda K. Özer’in şiirini değiştirebilme gücünü önemsediğimi söyledim. İkinci Yeniden, Toplumcu Şiire doğru bir değişim bilinçli bir seçimle olabilirdi. Bir şair kendi şiirine eleştirel yaklaşıyor. Kendine bir yol belirliyor. O yolda yürüyor. Şiirini yeniden kurguluyor. Bu yaratmanın gücüdür. Pek az şair şiirini değiştirebilme yoluna girebilir, dedim.
 
12       Cengiz Bektaş – Yılkı (Şiir)
 
13       Hasan Akarsu – “Romanda Estetik Kalkışma – 1”
İnsancıl Atölyesi Araştırma Ekibi’nden yirmi beş araştırmacı yazar, Eleştirmen Cengiz Gündoğdu yönetiminde yirmi sekiz romanı inceliyor ve ortaya “Romanda Estetik Kalkışma-1 / Osmanlı’da Toplumsal Değişimin Romanlara Yansıması” adlı bir yapıt çıkıyor. Bu yapıt için yazdığı yazıda Cengiz Gündoğdu, bir romanın nasıl anlamlandırılacağım açıklarken “gerçekliğin bilgisini göstermeyi”, “insanda estetik bilinç oluşturmayı” ilke edindiklerini ve “yazında Kopernik devrimi” yaptıklarını belirtir.
 
15       Mehmet Aslan – Dal Gibi (Şiir)
 
16       Yusuf Çotuksöken – Deneme: Ün ve Ünlü Olmak Üzerine
Ama ünlü olmak her zaman kolay değildir; ün kazanmanın da, ünlü olmanın da kendine özgü koşulları vardır: Önce niyet ister, sonra da emek ister, zaman ister, sabır ister… Bu konularda eksiğiniz varsa, ün kazanamadığınız gibi, haklı olarak kazandığınız parçalı ünlerden olma tehlikesiyle de karşı karşıya gelebilirsiniz…
 
18       Mehmet Aydın – Günümüzün Dünyası (Şiir)
 
19       Süheyla Ekemen – Sait Faik Abasıyanık’ın Şahmerdan Öyküsünün Değerlendirmesi
Sait Faik bu öyküsünde 1940’ların Türkiyesi’ndeki toplumsal ilişkilere ve çalışma yaşamına bir pencere açar. Ülke yoksuldur, çalışanlar için yaşam koşulları zordur. İnsanlar bir liraya ağır işler yapmak zorundadırlar. Çalışmak için göç etmek zorunda kalınmıştır. Çalışma koşulları kötüdür. Sanayi gelişmemiştir. Buharla çalışan Şahmerdanlar olsa da öykünün anlatıldığı yerde insan gücüyle çalışanı vardır. İşçilerin hakları yoktur.
 
21       Aylin Yıldız – Evrenin Şairi Osman Türkay
Osman Türkay’ın şiiriyle Semra Eren-Nijhar’ın Türkay’a ilişkin hazırladığı kitabı bana armağan etmesiyle tanıştım. Eren-Nijhar’ın üç bölümlük kitabının ilk bölümünde “uzay şairi” Türkay’ı tanıyanların, yapıtlarını okuyanların ona ilişkin görüşleri yer alır. İkinci bölüme Türkay’dan yazılar, üçüncü bölümeyse şairin seçilmiş şiirleri konulmuş.
 
23       Seçkin Zengin – Dostlarım (Şiir)
 
24       B. Sadık Albayrak – Şairin Ölümü
Mehmet Başaran, ilk kitabıyla “Ahlat Ağacı”nı (1953) şiire soktu. Yapayalnız, bilgisiz ve yoksul koşullar içinde yaşamda kalma mücadelesi veren kavruk köylünün simgesiydi o. Bir yalnızlık içinde başladı, araştırıp öğrendikçe, “kazmayı derinlere vurdukça”, büyük insanlığın bir parçası, hem de çok değerli birikimler üzerinde yükselen önemli bir parçası olduğunu kavradı.
 
26       Deniz Saraç – “Dayanışma Ezilenlerin İnceliğidir” Recep Çitikbel’le Dayanışma Gecesi
İnsancıl şairi Recep Çitikbel 1993 yılından beri tutsak. Bolu F Tipi cezaevinde. Recep Çitikbel’in İnsancıl Yayınlarından çıkartılan Sen Türkülerini Söyle adlı ilk şiir kitabını duyurmak ve dayanışmak amacıyla bir gece düzenledik. Ailesinden ve STK’lardan da (Deli Dalgalar, İnsan Hakları Derneği) katılımın olduğu etkinliğimiz Sevinç Kırmızıgül’ün seslendirdiği Mapusluk şarkısıyla başladı.
 
31       Bünyamin Durali – Bektaşi Şiir Olmuş, Şiir Bektaşi
Yalçın Aydın Ayçiçek, doğurgan (velut) bir yazar. Buna karşın, var-oluşlarını, birbirlerinin sırtını kaşıya kaşıya, birbirlerinin çalgısını çala çala kanıtlamaya savaşan “egemen edebiyat aparatçıkları’ndan ve onların yuvalandıkları cemiyetlerle cemaatlerden özenle uzak durmayı tercih etmiştir hep. Son yıllarda sayılarının hızla çoğaldığını, fakat niteliklerinin nicelikleriyle ürkütücü boyutlarda ters orantılı olduğunu esefle saptadığımız; uzaklardan bakınca, birazcık “kültür-sanat-edebiyat dergisi”ne benzeyen, içine girince de her namuslu yazar ve şaire dizlerini dövdüren mecralara da yollamaz verimlerini.
 
35       Rasim Demirtaş – Uzaklaşma (Şiir)
 
36       Mehmet Utku – Acılara Tutunan Ozan
“Acılara tutunarak” ilerlediği yolda, uzun ve zorlu bir yolculuk bekler Hasan Hüseyin Korkmazgil’i; “Belki sırtlanlar üşüşmüştür leşlere, kuzgunlar çöküşmüştür ak kayalara, kuduzlar tutmuştur belki yolları. Belki silinmiştir ayak izleri yolcuların.” Bilir bütün bunları, “Çünkü ne ilk yolcusudur bu yolun, ne de son.”
 
38       Mustafa Tabak – Karşı Devrimin Cehennemi, Devrimin Cenneti Kent: Berlin
Otele varıyorum ama kalacağım odaya ulaşmak için otelin caddeye bakan yazısından sonra iki avlu, beş kapı geçmem gerekiyor. Berlin’de yapılar genellikle böyle; binaların kapıları iç avlulara açılıyor. Bakalım Berlin’de daha hangi kapıları açmam gerekecek ve o kapıların arkasında beni neler karşılayacak.
 
46       Hasan Şahin – Aşkın Hilesi (Şiir)
 
47       Güldane Bulut – Kitap Fuarında Üç Günüm
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İnsancıl dergisi Tüyap Kitap Fuarı’na katıldı. Beylikdüzü İstanbul dışında denecek kadar uzaktı. Biz İnsancıl Atölyesi katılımcıları stantta dönüşümlü olarak görev alacağımız günleri belirledik. Fuarın ilk günü Gülay ve Hüray’a sabah saat sekizde Mecidiyeköy’de buluştuk. Ellerimizde afişler, çaydanlık, su, yiyeceklerimiz vardı. Cengiz Hoca’nın Aydınlanma için Kalkışma kitaplarını da özenle taşıyorduk.
 
49       Nurşen Aydoğan – Recep Çitikbel’le Dayanışma Gecesi ve “Sen Türkülerini Söyle” Şiir Kitabı
Üzerine
İnsancıl şairlerinden Recep Çitikbel’in “Sen Türkülerini Söyle” adlı ilk şiir kitabı Kasım 2015’te İnsancıl Yayınlarından çıktı. İki-üç kitap daha basılabilecek şiirleri var geride… Bir o kadar da öykü… Tutukevi koşullarında yazılmış, temize çekilmiş bir romanını da postaya vermiş, okunmak üzere! Resimleriyle de yaratıcılığına katkı yapan Recep Çitikbel, tutsaklığın zincirini kırıyor!
 
50       M. Utku Şentürk – Bu Toprağın Sesi: Ümit Kaftancıoğlu
Çocukluğu Dede Korkut boylarının zengin anlatım geleneği içerisinde, halk âşıklarının, söz sohbet bilenlerin dizinin dibinde destan, masal, türkü, efsane dinleyerek geçti. İlkokulu kendi köyünde okuyan Kaftancıoğlu, Cılavuz Köy Enstitüsünü bitirdikten sonra bir süre ilkokul öğretmenliği (Mardin-Derik) yaptı.
 
 
53       Müslüm Kabadayı – Denizden Işıklanmak (öykü)
Çam ve zakkum kokularını ciğerlerime doldurarak sahile vardığımda, “Bu sabah dubaya kadar yüzeceğim.” dedim içimden. 12 Eylül işkencecilerinin kollarımda ve ciğerlerimde yaptıkları tahribatı yenmeye kararlıydım artık.
 
55       Bize Gelenler
 
56       Cengiz Gündoğdu – Yıldız Güncesi
            10 Aralık
Türkiye’de sosyalistler yiğittir. Korkusuzca savaşımını sürdürür. İşkence… baskı… hapis korkutmaz sosyalisti… Buna karşın estetik bilinci cılızdır… felsefi birikimi yoktur. Dam altına düştükte önce şiire başlar… kötüdür şiiri… öykü yazar… öyküsü kötüdür… Düşün yazıları yazar, yazı elektir.
Ama bakın n’oldu. Estetik düzey için çok çalışıldı… sonunda Recep Çitikbel şiirlerini gönderdi. Berrin Taş ilgilendi. Estetik düzeyi tutturan Recep Çitikbel’in şiirleri İnsancıl’da yayınlandı.