Şubat 2015 sayımız… İnsancıl 25 Yaşında

1          Mehmet Rayman – İçlenme (Şiir)
 
2          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Adalet Demokrasi İlişkisi Üzerine
Her iki terim/kavram da çokanlamlı ve anlaşılması güç kavramlar. Adalet hem etiğin, ahlak alanının, hem hukukun temel 2015_02_insancilterimlerinden/kavramlarından biri; demokrasi de toplumsal/siyasal/kamusal yaşamın temel terimlerinden/kavramlarından biri. Her iki terimin/kavramın da insanlarla/kişilerle, eylemlerle bağlantısı var. Ama bu iki terimden de/kavramdan da insanlar farklı şeyleri anlıyorlar; farklı durumları çerçevelemede bu terimleri/kavramları kullanıyorlar; bu nedenle de sürekli olarak tartışıyorlar.
 
5          Hüseyin Kandil – Yarının Mirası (Şiir)
 
6          B. Sadık Albayrak – Kaçgun Dönemini Aşacak Şiir
Berrin Taş’ın yeni şiirleri, “insansızlıkta yitip gitmişlerin” acısını dillendirir. Günümüze bir tanımlama getirilecekse, ona “kaçgun dönemi” demek en uygunudur. Yaşamın en kısıtlı koşullara sıkıştırıldığı bu dönemde insan hem kendinden hem de öteki insandan koparılmıştır. Onu daha insan kılacak, toplumsallaştıracak bütün değer ve ilişkilerden kaçmaktadır. Daha doğrusu işsizlik, dinci eğitim, betonlaştırılan kentler, AVM çarşıları, kredi kartı borçları, yalan medyası, taşeronlaştırılan iş süreci içinde kuşatılmakta, kapitalizmin artı değer nesnesine çevrilmekte ve çoğunluk bu sürece boyun eğerek insanlıktan çıkmaktadır.
 
9          Mürşide Uysal – Kolay Olmadı (Şiir)
 
10       Temel Demirer – “Pamukoloji”nin Siyasal Analizi
‘Kafamda Bir Tuhaflık’ başlıklı “yeni” yapıtıyla Orhan Pamuk (eskisi kadar olmasa da) “yeniden” gündem maddesi oldu. Ancak ortada Pamuk açısından (yeni bir şey olmasa da), “yeni” denilen bu “yineleme”, olsa olsa, basit bir tekrardı…
 
17       Duran Aydın – Uyanır Uyanmaz (Şiir)
 
18       C. Can Aydın – İnsan Hakları
Bireylerin salt insan olmakla kazandığı haklardır. İnsanların insan olmak, taşıdıkları değerin sömürü, baskı, kıyım ve her türlü doğal güç karşısında korunması isteğine dayanır. İnsan hakları temelde devlet gücünü sınırlar; hem yasal hem ahlaksal düzenlemelerin kapsamına girer. Hem olanı hem olması gerekeni dile getirir. Bütün gelenekler gibi insan hakları da zamanının ürünüdür. Özünü ve biçimini veren tarihsel sürekliliği ve değişim süreçlerin yansıtır.
 
22       Sinem Er – Küllerinden Doğan Sözcükler (Şiir)
 
24       Berrin Taş – Hep Yolda
                29 Aralık 2014
Gazetelerde bu haberi okuyunca Balzac’ı anımsadım. “Esrarlı Vaka” adlı romanı restorasyon döneminde geçer. Baurbon hanedanı ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Onlar geri dönebilme koşullarının oluşmasını beklerlerken öbür yanda Bonapartçılar iktidarlarını pekiştirmenin ardındalar. Bir de Fouche var.
 
29       Hasan Çapik – Kızılderililer (Şiir)
 
30       Hüray Kılıç – Gerçekçiliğe Katkı: Suat Derviş
Suat Derviş altmış yedi yıllık yaşamına (1905-1972) otuza yakın roman, birçok hikâye, çeşitli çeviriler ve eleştiri yazıları sığdırmayı başarmıştır. Günümüzde ancak Fosforlu Cevriye romanıyla ve tiyatroya uyarlanmasıyla anımsanır. Yazın antolojilerinde yer almamış ve eleştirmenlerin dikkatini çekmemiştir. Siyasal kimliğiyle ve özel yaşamı ile adından daha çok söz ettirmiştir.
 
33       Ali Eşki – Gedikpaşa’da Hayat (Şiir)
 
34       Yusuf Çotuksöken – Yazın (Edebiyat) Ahlakbilgisi (Etik) İlişkisi Üzerine
Yazınla ilgilenenler, yaşamlarında en az bir iki kez kendilerine ya da başkalarına şu soruyu kesinkes sormuşlardır: “Yazının, yazıncının, yazın yapıtlarının toplumun ahlakını düzeltmek gibi bir amacı, görevi mi var?” Var diyenlerin de, yok diyenlerin de bulunduğunu görmüşlerdir; onların gerekçeli açıklamalarını dinlemişlerdir (eğer açıklama yaptılarsa…)
 
37       Ertuğrul Tiryaki – Karanlığın İçinden (Şiir)
 
38       Mürvet Yılmaz – “Feminizm ve Aristotelesçi Feminizm Üzerine” Okurken – 6
Felsefe tarihine yolculuk yapıldığında özellikle bu yolculuk kadın filozofları gören bir yerden yapıldığında bilgeliğin yani bilgi sevgisinin dişi olduğunu görürüz. Hele Albert Dürer’in yaptığı tablo bu gerçekliği en iyi gösteren resimdir. Bu resimde kadın filozofların bilginin peşinde iz sürdükleri çok nettir. Filozof kadınları felsefe tarihinden silmek için yapılanları ve kadınların bu baskılara karşı direnişlerini, mücadelelerini gün yüzüne çıkarmak kadınların kurtuluşu ve özgürlüğe giden yolun açılabilmesi açısından can alıcı derinlikte önemlidir.
 
41       Nurşen Aydoğan – BOP Dedik (Öykü)
Sonyazın sabah ayazında, kentin ana caddelerinden birinde beden devinimlerinden gidecekleri yere geç kaldıklarının her dilde okunabildiği üç kadın yürüyordu. Üçü de arkalarına aldıkları yelin ağırlığınca, henüz onsekizinde anne olmuşlar, erken yaşlarda sorumluluklar almışlardı. Ellerinde küçük paketler, içlerinde derin bir sıla özlemi vardı. Bugün memleketlerinden büyük umutlarla ayrılışlarının dördüncü yıldönümüydü.
 
44       Mehmet Aslan – Mustafa Göksoy’un “Dünyalaşan Gözlerim” Adlı Kitabı Üzerine
Mustafa Göksoy’un Dünyalaşan Gözlerim adlı şiir kitabını okudum. Beğendim. Mustafa Göksoy, kaynağını insandan, yaşamdan alan nitelikli şiirler yazmış. Kitap, İnsancıl 2010 şiir bildirgesiyle başlıyor. Bu bildirgede şairin, şiire, şiirin felsefesine bakışını görürüz. Bu kısa bildirgeden uzun bir alıntıyla başlayacağım yazıma.
 
46       Yılmaz Uçar – Araştırmacı Gazeteci Emin Karaca ile Yaşamı ve Sanatı Üzerine (Söyleşi)
 
50       Güldane Bulut – Aşk (Şiir)
 
51       Bize Gelenler
 
52       Cengiz Gündoğdu – Yıldız Güncesi
                1 Aralık Pazartesi
Laik cumhuriyeti… aydınlanmayı savunmak gericilik sayıldı. Buna karşı insanlığı gerileten uygulamalar ilericilik-demokrasi sanıldı. Yanardağ kadına yönelik cinsiyetçi saldırı demokrasi sanıldı der, “türban neredeyse bir özgürlük sembolü haline getirildi.”
Laikliğe… aydınlanmaya ideolojik saldırı çok zorluydu. Bu saldırı, bilinci berkitilmemiş kişileri ordan oraya savurdu.