İnsancıl’ın Ekim 2014 sayısı çıktı…

2014_101             Atila Er – Cemre Kadar Uzak (Şiir)
 
2             Adnan Öztel – Nesnel Zamanda İnsancıl (İnsancıl’ın 25. Yılı İçin)
İnsancıl, tarihsel ve toplumsal bir özne olarak bu yeni yabancılaşma biçimini görmüştür. Buna karşı yeni bir örgütlenme zorunluluğunu bilince çıkarmış, bu gerçeği anlatmak için aydınlatma faaliyetini 25 yıldır aksatmadan sürdürmektedir.
İnsancıl, nesnel zamanı kavrayan en bilinçli kurumsal öznelerden biridir. Bu nedenle bu kadar yalnızdır. Bu yalnızlık uzak olmayan bir gelecekte mutlaka kırılacaktır.
 
10           Mustafa Göksoy – Yürüyüş Sevdası (Şiir)
 
11           Berrin Taş – Hep Yolda
1 Eylül 2014
Öznenin bilme istemi hoş karşılanmaz. Özellikle kadın bilen özne olmak istiyorsa bu durum yakın çevresinde rahatsızlık yaratır. Kadının varolanı belirlemesi korkutur çoğunlukla.
Kadınlardan dinlediğim kimi yaşam deneyimleri bu durumu doğruluyor. Şiirleri yakılan kadınlar, okutulması engellenen kız çocukları kendilerini belirleyemedikleri akıldışı alana sürülüyorlar.
 
17           Asım Öztürk – Yorgun Sözcüklerle Yazılmayandır Şiir
Bu yetersizlikleri daha derin, daha boyutlu yaşayanlardan birisi de yazarlar; özellikle sözcükleri çok anlamlılıklar yükleyerek kullanan ozanlar(şairler)dır. Kendilerini içinde yüzerken buldukları dil havuzunda bir uçtan öbür uca gidip gelirken hem yenilemekte, hem de yeni kavramlar oluştururken bulmaktadırlar.
 
19           Ebru Gonca Barut – İnsanca (Karikatür)
 
20           Av. Zekeriya Çetin – “İnkılap Kitabevi Kızılbaşlara (Alevilere) Saldırmayı Yirmibirinci Yüzyılda da İnatla Sürdürüyor” başlıklı yazıya Düzeltme ve Cevap
 
22           Soner Sert – Baba Filminin Basın Bülteni
 
23           Ramis Çınar – En Verimli Çağlarında Katledilen Bir Aydının Portresi
Romanda, 1907 yılında Gümülcine kazasına bağlı Eğridere (Günümüzde Bulgarca adı ‘Ardino’ olup Kırcaali iline bağlıdır) kazasında gözlerine dünyaya açan Sabahattin Ali’nin Edremit’te geçen çocukluğu, öğrencilik yılları, öğretmenliği, yazarlığı, Konya ve Sinop cezaevlerinde yattığı dönemde çektiği acılar, yaşadığı aşklar, evliliği, yazdığı kitaplar, Aziz Nesin ile birlikte çıkardığı Markopaşa bunun ardılı olan gazeteler, birbiri ardına açılan davalar ve hapis yılları gerçekçi ve objektif bir anlatımla okuyuculara aktarılıyor.
 
24           Hüray Kılıç – “Feminizm ve Aristotelesçi Feminizm Üzerine” okurken – 2
Bir toplumu, uygarlığı ve insanı bilmek için tarihsel geçmişine bakmak gerekir.
Tarih boyunca insanlar din-dil-ırk-sınıf gibi nedenlerle ayrımcılığa uğramıştır. Cinsiyet ayrımcılığına ise yalnızca kadın uğramıştır. Bu baskı-şiddet-kötü davranışın tarihsel kökenleri vardır. Kadına yönelik bu durumları yalnızca günümüzle ilişkilendirmek bizi doğru bir yere götürmez.
 
26           Güldane Bulut – Gecenin Zalimliği (Şiir)
 
27           Mehmet Aslan – Gerçekçiliğe Katkı: Asım Bezirci’ye Göre Nurullah Ataç
Bezirci’ye göre Ataç’ın uzun araştırmalardan, yorucu incelemelerden, metin çözümlemelerinden kaçışının bir nedeni de onun, sabırsızlığı, üşengeçliğidir. “Bu yüzden bir yere, bir konuya bağlanıp orada derinleşemiyor, genişleyemiyor.”
 
31           Ertuğrul Tiryaki – Yeni Mahalle (Şiir)
 
32           Neriman Çelik – Nazım Hikmet – III
Ülkenin içinde bulunduğu bu zorlu dönemde (1920), Nazım Hikmet, İstanbul sanat çevrelerinde sözü edilen biridir. Türlü dergilerde, gazetelerde şiirleri yayınlanır. Şiir yarışmalarında birincilikler alır, ödüller kazanır. İlk dönem şiirlerinin bir bölümü, aldığı dini kültürün etkisi altındadır.
 
37           Aylin Yıldız – Yama (Şiir)
 
38           B. Sadık Albayrak – Hamdi Koç’un “Çıplak ve Yalnız” Kitabı Üzerine Bir İnceleme – 3
Yöntemsel bir güçlüğümü yazmak zorundayım. Her kalıba giren, her yere yayılan ironi bulamacından oluşan bir monoloğu neye göre eleştirebilirim? Ortaçağın çoktan yitip gitmiş romanslarının doğaüstü efektleriyle çeşitlendirilerek yeniden üretildiği gotik anlatıların günümüzdeki bir örneğini hangi ölçütlere göre değerlendirebilirim?
 
43           Ferda Balkaya Çetin – Şiir
 
44           İsmail Delihasan – Hepimizden Biraz
Bugün yaşadığımız her şey, yarın için gerekli olduğu için vardır. Bugün yarın için gerekçedir.
Evrenin ve insanın var olmalarının gerekçesi vardır. Gerekçesi olmayanların gereği yoktur. Gerekçesi olmayan kötülüktür. Her şeyin temel gerekçesi, iyilik ve iyiliği bilmektir.
 
46           Gülizar Söğütçü Kurum – Yaşlı Adam (Şiir)
 
47           Barış Akkurt – Anadolu Dergileri – II
 
50           Rahime Henden – Yaz Esintisinde (Şiir)
 
51           Emre Tomruk – Tülin Tankut’la Kumsaldaki Kız Romanı Üzerine Söyleşi
 
53           Evin Okçuoğlu – Öykünüm (Öykü)
Hızlı hızlı bir iki kısa hamle, sonra yufkayı oklavadan masaya seren uzun bir hamle ve beyaz unların serpiştirilirken havada uçuşmaları arasından bakıyorum, memelerini oynata oynata masaya eğilip kalkan nenemin dolgun bedenine… Mutfak divanı, sırtımı yaslamak için o kadar geniş ki, duvara dayalı sert minderlere erişemeden, divanın kıyısına ilişmiş oturuyorum. Ha desen kalkabilirim her an, ocaktan yayılan mis gibi çay kokusunun çağrısı ile sabırsızlanıyorum.
 
55           Cengiz Gündoğdu – Yıldız Güncesi
7 Ağustos Perşembe
Herkesi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığında toplayabilirdik. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel amacı buydu. Orda bir yanlış yapıldı, herkesi Türkleştirmeye gidildi. Bunu aşacak düşünce-irade yoktu. Şimdi bu aşıldı. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığıyla aşılmadı. Şöyle aşıldı, “Ben Aleviyim”, “Ben Kürdüm”, “Ben Sünniyim”, “Ben Çerkezim”, “Ben Ermeniyim”, “Ben Yahudiyim”.