İnsancıl Dergisi Nisan 2018 / Sayı 333

İnsancıl Nisan 2018 sayısından seçmeler:

Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği:Felsefe Tarihi: Antropontolojik Okuma 22

Nominalist ya da adcı varlık yaklaşımı, kavrayışı ya da anlayışı yalnızca “birey”in varlığına, “birey”e dayandığı için bu yönüyle “gerçekçi”dir.

Cengiz Gündoğdu – Estetik Ölçütlerle Ürün Değerlendirme

Hep söyledim… yıllardır söyledim. Türkiye’de güzel yargısı sanıya dayanır, bilgiye dayanmaz. Roman değerlendirmeleri estetik ölçütlere göre yapılmaz. Retorik yapılır. Değerlendirme diye özet yapılır.

Gülay Yeşilipek – Çok Partili Siyasi Yaşam (1946 – 1970 dönemi) Toplumsal Değişimin Romanlara Yansıması

Romanda Estetik Kalkışma-3’te, 1946- 1970 dönemi Türkiye’sini ele alan 37 roman, estetik kategoriler açısından değerlendirilmiştir. Yazarların ele aldıkları konular açısından Çok Partili Siyasi Yaşam (1946- 1970) dönemi Türkiye’sini anlatan romanları şu başlıklarda toplayabiliriz: (…)

Yusuf Çotuksöken – Adabınca (Şiir)

Fatima Gümüş – Hâlâ Acı mı Lokmalar

‘Acı,’ dedi. Böyle işte, lokmamız acıdır.” Bu sözlerin yazıldığı sene, 1961. Fahri Erdinç bu sözlerle, dönemin Türkiye’sini yansıtmaya çalışmıştır

Nurullah Er – Ter Bulutları, Tarla Kuşu (Şiirler)

Berrin Taş – Hep Yolda

8 Mart 2018

Yıllarca 8 Mart’ı gündeme getirmekten tat aldım. 8 Mart’ın emekçi kadınların dünyanın bütün kadınlarına armağanı olduğu bilinmiyordu. 8 Mart 1857, New York’ta dokuma iş- çisi kadınlar çalışma saatlerinin kısaltılması, ücretlerinin arttırılması için greve gittiler

Ebru Tutu – Adalı Şair (Şiir)

Asım Öztürk – Sözcüklerin Uçkunudur Şiir

Uzun yıllar şiire emek verenler bilirler ki; düz yazının ötesinde şiirin başka bir dili vardır. İlk dizeyi kurarken, ilk dizeyi uslarında oluştururken akıp gelenin normal bir izleğin izinden yürümediğini görürler.

Recep Çitikbel – Baha Çıtakoğlu’nda Gerçekçi Şiir Gözlemde; Geçmişten Geleceğe Bakış (1)

Hülya Köksal – Yankılanırsın Ömrün Boyunca (Şiir)

Satı İlen – Mavi Kaktüsüm (Öykü)

Cumali Karataş – Şair Ahmet Telli ile Söyleşi

“Belki toplum büsbütün tüketim ideolojisine teslim olduğu için her okuyuşta yeniden üretimi işaret eden şiirle bağını kendisi kopardı.”

Cengiz Gündoğdu – Yıldız Güncesi

20 Şubat Salı

Özgüç Güven, benle Berrin Taş’a her yılın başında Saatli Maarif Takvimi’ni getirir. Şimdi o takvime bakıyorum. Takvim, 31 Ocak Çarşamba gününde kalmış. O tarihten bu yana yirmi gün dokunulmamış takvime. Neden? 31 Ocak Çarşamba benim sayrılarevine yatırılma günüm. Tanı, zatürreye başlangıç…