İnsancıl atölye kollektif çalışma yapıtı Romanda Estetik Kalkışma

İnsancıl katılımcılarının ortak çalışması Romanda Estetik Kalkışma 1 – 2 yayınlandı.

Toplumsal değişimin romanlara yansımaları estetik değerlerle dönemsel olarak irdeleniyor.