Cumhuriyet Gazetesi Estetik Kalkışma-2 kitabımızdan söz etti.

Cengiz Gündoğdu editörlüğünde İnsancıl atölye katılımcılarından oluşan 34 yazarın kollektif çalışmasıyla 41 roman estetik olarak değerlendirildi.

Toplumsal değişimlerin romanlara yansımasını inceleyen bu çalışma günümüze kadar uzanacak. Dönemsel olarak ele alınan romanlardan birinci cildi Osmanlı dönemi tanzimat edebiyatını içerirken, ikinci cildi kurtuluş savaşı ve erken cumhuriyet dönemi romanlarını içeriyor.