Aralık 2015 sayımız… İnsancıl 26 Yaşında

1          Adnan Öztel – Ankara Garının Önünde (Şiir)2015_12_insancil

2          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Antropontoloji Açısından İnsan-Eğitim İlişkisi Üzerine
Eğitim gereksinimi, bu iki temel bilginin ışığında, hangi değerle ve/veya değer yargılarıyla karşılanmaktadır? Burada üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da temel/nesnel bir gereksinim olarak eğitimin değerle/değer yargısıyla ilişkisini ele almanın gerekliliğidir. Eğitim; gereksinimle bağlantısı içinde bir hak olarak tanınması-korunması-geliştirilmesi gereken bir haktır.
 
6          Salih Sıtkı Gör – Çevremiz Daralırken Kopuyor Dost Zinciri (Şiir)

7          Berrin Taş – Sennur Sezer: Direnen Şiir, Bitmemiş Yazı
Şiirlerini okursanız onun söylediklerini yerine getirdiğini anlarsınız. Şiirlerindeki temel izleklerden biri kadına direnç aşılamakla belirlenir. Denebilir ki yaşamı boyunca sızlanmayı sevmemiş bir şairin kadınlara birincil seslenişidir direnmek zorunluluğu.
 
10       Resul Buğdaycı – Hülya Kız (Şiir)

11       Cem Çomunoğlu – Kırk Kuşağına Saygıyla / Sanatçı-İktidar İlişkisi: Yan Tutmak?
Sanatçının siyasi erkle ilişkisi tartışmalı bir konudur ve bu ilişkinin niteliği sanat eserlerinde de ele alınmıştır. Bu tartışma baskıcı, özellikle faşist yönetimler döneminde önem kazanır. Böylesi baskı dönemlerinde sanatçının tavrı özgürlükten yana mı olacaktır yoksa sanatçı siyasi baskıya boyun mu eğecektir? Sorunun yanıtı basit gibi
görünse de gerçek yaşamda, özellikle günümüz Türkiye’sinde, sanatçının siyasi erkin yanında, onun en büyük destekçisi olarak yer aldığını görüyoruz. Öncelikle dünyadan bunun en çarpıcı öreklerini görerek tartışmayı sürdürebiliriz.
 
14       Mürşide Uysal – A. Kadir (Abdülkadir Meriçboyu) Kimdir?
A. Kadir, 1940 kuşağı toplumcu şairlerin en önemlilerinden biridir. Açık, aydınlık, titizlikle işlenmiş şiirleriyle tanınmıştır. 1917 yılında İstanbul’da doğar, asıl adı Abdülkadir Meriçboyu. Annesi babası Makedonyalı, Manastır ilinden. 1908 İkinci Meşrutiyeti’nden sonra İstanbul’a gelmişler, Eyüp’e yerleşmişler. Babası Harbiye Nezareti’nde katip subay, hem zorba hem alkolik biridir. Annesi iyi yürekli melek gibi, bir insandır.

22       Çetin Örgen – Kan Bulaştı Ankara’ya (Şiir)

23       Berrin Taş – Hep Yolda

29 Ekim 2015
Uzak dağ başlarında yapayalnız kalan Türkiye. Ülkem. Köşeye sıkıştırılmış değerlerinle aydınlığın kapısında sabırla bekleyen insanlarınla Cumhuriyet’ine sahip çıkmayı öğreniyorsun. Şairlerini, ülkesini seven şairlerini senden saklıyorlar. C. Külebi’nin şiirlerini de zorlukla edinebildiler Atölye katılımcıları.

27       Hasan Akarsu – Ne Günlere Kaldınız (Şiir)

28       Coşkun Özdemir – Çetin Altan ve Değişim

Evet Çetin Altan hapishane deneyiminden sonra yavaş yavaş bir değişime uğramış, siyasetten çekilmiş ve o büyük birikimi ve dil ustalığı ile deneme tipi yazılar yazmaya ve fanteziler oluşturmaya başlamış bunu sürdürmüştür. Verdiği soylu mücadelenin ardından belki de uğradığı büyük düş kırıklığını, umutsuzluğunu ustalıklı bir şekilde gizlediğini düşünebiliriz. Sınıfsal bakış açısını terk etmiş, emekçiyi sömürüyü unutmuştur.

30       B. Sadık Albayrak – Küçükburjuva Sinemasının Sonu: Bunaltı Ya Da Zavallılar
Zeki Demirkubuz’un Bunaltı filminde zavallı bir insanın siluetini görüyoruz. En insandan uzağı ve zavallısı Ahmet; onunla ilişkide bulunanlar da farklı değiller. Ahmet’in zavallılığı dışından değil, içinden geliyor. Hali vakti yerinde, iyi bir apartman dairesinde oturuyor. Üniversitede hoca, gerektiğinde banka makinelerinden tomarla para çekecek durumda. Ama kişiliği aşağılık bir adam, evliliğini yürütememiş, sevgisiz, iradesiz, eylemsiz, korkak birisi. Rahatlıkla yalan söylüyor. Karısı ve oğlu trafik kazasında ölüyorlar; üzülmeyi, yas tutmayı bilmiyor. Hiçbir toplumsal ve ahlaki değeri bulunmuyor. Kendisini arayan birine telefonda cevap verecek ölçüde irade ve eylemden yoksun birisi.

33       Aykut Kutucu – Yaşamaya Dair (Şiir)

34       İzzettin Önder – Ben Kimim?
İkinci Paylaşım Savaşı’nın başlangıç döneminde, 1940 yılında Türkiye’nin kışları en soğuk geçen bir doğu kenti olan Erzurum’da ailenin yaşamda kalmış ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmişim. Belki bu tarih hatalıdır. Zira, bundan 75 yıl evvel bir doğu kentinde oldukça ilkel koşullarda gerçekleşen doğumun, büyük kentlerde ve hastanelerde gerçekleşenler gibi dakikası dakikasına kayıtlara geçirildiğini beklemek hayal olsa gerek.

41       Hüseyin Kandil – Yarının Mirası (Şiir)

42       Aylin Yıldız – Fırtına Karından Bir Yürek (Şiir)

43       Deniz Demirdöğen – Gerçekçiliğe Katkı / “Direnmenin Ustası, Acının Piri” Şükran Kurdakul
Mücadeleyi tüm yaşamı boyunca sürdüren dedik, Kurdakul’un yaşamına kısaca bakarsak ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Kurdakul, 1927’de İstanbul’da doğar, bir yıl sonra Kurtuluş Savaşı komutanlarından olan babası Binbaşı Mehmet Salih Bey ölür. Babasız geçen çocukluğu sonraki dönemlerde şiirlerinde etkisini gösterecektir. İlk şiiri “Tomurcuk”u henüz on beş yaşındayken çıkarır.
 
46       Hasan Akarsu – “Akşam Yalnızlığı” Şiirleri
Berrin Taş, şiir yazarken, şiir üzerine düşünen bir ozandır ayrıca. Şiirini sürekli yenilerken yeni arayışlar içindedir. Şiire övgüler söyler boyuna. Güneşi bekleyenlere şiir yazarken, yine şiirin “avutan güzelliğine” sığınır, şiirin sağaltan gücünü bilir.
 
48       Basından
 
50       İnsancıla Mektup…
 
53       Tahir Şilkan – Sabahçı Kahvesi (Öykü)
Nasıl yaptım, nasıl oldu bilmiyorum ama o gün, beş parasız, ne yapacağını bilmez bir halde, orta yerde kalmıştım. Kelimenin tam anlamıyla beş parasızdım. Okulumuzun yatakhanesi kapanmıştı; gidecek, kalacak, bir gece olsun yatacak bir yerim yoktu…
 
55       Bize Gelenler
 
56       Cengiz Gündoğdu – Yıldız Güncesi
                13 Ekim Salı
Bugün en çok sorulan soru şu. Kırımı kimler yaptı… Bu, beni hiç ilgilendirmiyor. Ben, kırımı
kimler yaptı diye sormuyorum. Benim sorum şu.
Ankara’da barış mitinginde insanlar parçalandı.
Bu durumda işçi sınıfı, niye yaşama el atmıyor, neden yaşamın dışında duruyor.
Memurla… öğrenciyle… öğretmenle, barışa karşı saldırıları durduramayız. Bilgi öznesi… özerk… özgür bilinçli emekçiler gerekli yaşam için.
Barış özlemine saldıranlar, tepkinin kınamada kalacağını biliyorlar…