HomeArticles Posted by admin

Author: admin

İnsancıl dergisi Mart 2018 sayısından kesitler: 1 Günova Sepin – Üzerinde Yaşadığımız Uzak Memleket (Şiir) 2 Betül Çotuksöken - Felsefenin Gör Dediği: Felsefe Tarihi: Antropontolojik Okuma 21 Bu satırların yazarı olarak Locke, Bacon’ın görüşleriyle ne denli ortaklık içinde olduğunu da bize göstermekte ve bilme ediminin ardındaki yetileri araştırmanın

İnsancıl dergisi Şubat 2018 sayısından kesitler: 1 Atila Er - Park Sesleri (Şiir) 2 Betül Çotuksöken - Felsefenin Gör Dediği: Felsefe Tarihi: Antropontolojik Okuma 20 Kendine dönük ilgisi üst düzeyde olan, her şeyden önce kendisiyle olan ilişkisi üzerinde düşünen, bu ilişkiyi dile getiren, söyleminde somutlaştıran Descartes, eylemler ve

 İnsancıl Nisan 2016 Sayısından     1             Berrin Taş – Ağla Türkiyem (Şiir) 2             Betül Çotuksöken - Felsefenin Gör Dediği: Kültürlerarası Diyalogun Geliştirilmesinin Aracı Olarak Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Programları Üzerinde Düşünmek Çokuluslu, çokkültürlü, çokdilli bir Avrupa gerçeğinin farklı yönlerden ele alınarak ortak bir gelecek yaratılması ülküsü, yalnızca Avrupa