Dergi Category

Posted On Aralık 31, 2016By huraykilicIn Dergi

İnsancıl dergisi Mayıs 2016

İnsancıl dergisi Mayıs 2016 bülteni   insancıl basın bülteni Mayıs 2016Read More
 İnsancıl Nisan 2016 Sayısından     1             Berrin Taş – Ağla Türkiyem (Şiir) 2             Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Kültürlerarası Diyalogun Geliştirilmesinin Aracı Olarak Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Programları Üzerinde Düşünmek Çokuluslu, çokkültürlü, çokdilli bir Avrupa gerçeğinin farklı yönlerden ele alınarak ortak bir gelecek yaratılması ülküsü, yalnızca Avrupa coğrafyasında yasayanlar için değil, tüm dünya için büyük bir önem taşımaktadır. Sözcüğün temel anlamı dikkate alınmadığı ya da unutulduğu takdirde, diyalog kurmanın çok farklı yollarının olduğu düşünülebilir. Oysa sözcüğün/terimin temel kullanım bağlamı yakalandığında, “akla göre”, “aklı dikkate alarak” düşünmenin neRead More

Posted On Mart 11, 2016By adminIn Dergi

Mart 2016 sayımız… İnsancıl 26 Yaşında

İnsancıl Mart 2016 Sayısından 1   Hülya Köksal Coşkun – Doğa Şiirleri (şiir) 2   Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Zeki, Bilgili ve Dünyayı Değiştiren İnsan Son zamanlarda özellikle bilginin çok da önemsenmediğine, bilgiyle bilgi olmayanın, hem de neredeyse bilinçli olarak karıştırıldığına, bu arada zekâya ya da düşünmenin özellikle akla dayalı işlevlerine hiç önem verilmediğine tanık oluyoruz. Hatta unvan sahibi, yetkili kimi kişiler, büyük bir rahatlıkla salt değişmeye ayak uydurmayı öne çıkarıyorlar. Bu, gerçekten böyle mi? Başlıkta geçen deyimlere/terimlere ve onların ardındaki kavramlara kısaca da olsa, daha yakından bakmayı deneyelim. 4  Read More

Posted On Mart 9, 2015By adminIn Dergi

Meşaleyi Geleceğe Taşıyan Gemi… >

Adam, denize inen bir kayalığın başında oturuyordu. Sonbaharın kışa dönüştüğü üşütücü günlerdi… Kocaman dalgalar, kocaman kayalığı dövüyor, dalgaların serpintileri buğu gibi yükseliyordu. Üşütücü hava, dalgaların soğuk serpintisi canı yanan adama iyi geliyordu. Adam yedi yıldır mücadele ettiği gemiden ayrılmıştı. Marmara’yı yeterli bulmuyordu adam. Büyük denizlere açılmak, mücadelesini oralarda sürdürmek istiyordu. Geminin patronu izin vermemişti. Marmara’nın dışına çıkılmayacaktı. Bunun üstüne ayrılmıştı adam. Hasımlar, o gece Beyoğlu’nda adamdan kurtuldukları için şölen düzenlemişlerdi. Adam kızgındı köye gidecekti. Kadın, uzaktan gördü adamı. Daha önce birkaç kez karşılaşmıştı adamla. Adamla ilgili söylentileri biliyordu. Kimilerine göreRead More

Posted On Mart 9, 2015By adminIn Dergi

Ellerim Sevgilim… >

ELLERİM SEVGİLİM Ellerim üşüyor sevgilim Ellerim hayli yorgun Yorgun ve nasırlı ellerim Her parmağımda emek verilmiş yılların izi var Biri ben buradayım yaşadım diyebilmek İkincisi soru sormak hayata Üçüncüsü kavramak geçmişi geleceği Dördüncüsü uyumlu ve acıyı dindiren Beşincisi birleşir tutmak için sabırla bilgiyi Altıncısı dokunuyor aşka dokunuyor sabaha Tutuyor günleri sabırlı bir derviş edasıyla yedincisi Ellerim sevgilim ellerim direniyor sekizinci parmakla Güne geceye dokuyor sabahın aydınlık örtüsünü Dokuzuncusu saklıyor iniltisini hüzün kuşlarının Ellerim sevgilim ellerim kavuşunca birbirine On parmak avuçlayınca yaşamayı sımsıkı Yeniden yaratıyor dünyayı. Berrin TaşRead More
“İnsancıl’ın temelinde sevgi var. Biz, size her ay 64 sayfadan oluşan bir sevgi gönderiyoruz. Sizi seviyoruz.”   Cengiz GündoğduRead More

Posted On Mart 9, 2015By adminIn Dergi

Nedir insani gerçekçi sanat… >

“Nedir insani gerçekçi sanat… Sistemin oluşturduğu hayatın, insanın hayatı olmadığını gösterecek. Sen diyecek kendi hayatını yaşamıyorsun. Haydi kalk… sen insansın diyecek. Bunun için cesareti… umudu-fırtınalı sulara yelken açmayı… iyi yemek yapmayı… aşkı… dostluğu… mutluluğu yeni düğümleri öğretecek, ama öğrene öğrene öğretecek.” Cengiz Gündoğdu  Read More

Posted On Mayıs 1, 2013By adminIn Dergi

İnsancıl’ın Mayıs 2013 sayısı çıktı

1 Mustafa Göksoy – Çağlayan Kırmızı Kaşkol (Şiir) 2 Yener Orkunoğlu – Hegel Felsefesinde Yöntem ve Sistem Sorunsalı – II Lenin sonrası dönemde Marksist hareket içinde Hegel felsefesine farklı yaklaşımlar göze çarpar. Sovyetler Birliği’nde, felsefi konuda önemli bir tartışma yaşanır. Bu tartışmada öne çıkan iki isim Deborin ve Buharin’dir. Deborin daha çok Diyalektik ile ilgilenirken Buharin esas olarak Tarihsel Materyalizm konusu üzerinde yoğunlaşır. Bu tartışmada Deborin diyalektiğe, Buharin ise mekanik materyalist eğilimlere yakın ve yatkın olan düşünürler olarak ilgimizi çekmektedirler. Deborin ve Buharin, her ikisi de Georg Lukacs’ı eleştirirler. NeRead More

Posted On Mart 10, 2013By adminIn Dergi

İnsancıl’ın Nisan 2013 sayısı çıktı

1 Hasan Uğur Taşçı – Merhaba (Şiir) 2 Yener Orkunoğlu – Hegel Felsefesinde Yöntem ve Sistem Sorunsalı – I Birçok sosyalist, aydın ve düşünür, tez-antitez-sentez düşüncesinden hareket etmektedir. Fakat Hegel’in ve Marx’ın diyalektiğinin üçlüye dayandığı iddiası doğru değildir. Hegel, Mantık Bilimi’nde bu üçlüyü ve özellikle sentez kavramını kullanmaktan vazgeçtiğini vurgulamıştır. Çünkü TEZ-ANTİTEZ-SENTEZ soyut şablondur, dinamik süreçleri açıklamaktan yoksundur. Sentez sözcüğünü niçin kullanmak istemediğini Hegel, şöyle açıklar: Sentez sözcüğü, iki ayrı şeyin dışsal olarak eklektik bir şekilde bir araya getirilmesini çağrıştırır. Dolayısıyla sentez sözcüğü sentezi oluşturan bileşenler arasındaki içsel ilişkiyi göstermektenRead More
İÇİNDEKİLER 1 Mürşide Uysal – İnsan Kadınımsın (Şiir) 2 Baha Çıtakoğlu – Dostuyum İnsanlığın (İnsancıl 21 Mart Şiir Günü Bildirisi) Dünyayı, yaşamı anlamlandırma çabasında yeni kavramlar bularak direnir insan. Kavramlar savaşıdır insanlık tarihi de. Savaşın karşısında barış vardır. Sömürünün karşısında emek, umutsuzluğun karşısında umut, bunalımın karşısında, yaşama sevinci vardır. 3 Yılmaz Onay – Ben Kimim? 1937 yılının Nisan ayında, babamın ilkokul öğretmenliği yaptığı Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı sınır köyü Üçkubbe’de dört kız evladın ardından ilk erkek çocuk olarak dünyaya gelmişim. Çok şımartıldığımı düşüneceksiniz hemen değil mi? Ama hayır, babam öğretmenliğini buradaRead More