AnaSayfa Category

1             Adnan Öztel – Kısa Şiirler (Şiir)   2             Cem Çomunoğlu – Memento Park: Macaristan’da Sosyalist Mücadele Macarlar neyi anımsamak ya da unutmak için bu parkı düzenlemiş? Sosyalist yönetim sona erdiğinde bu dönem boyunca Budapeşte’ye dikilmiş olan heykeller hızlıca kaldırılmış ve bunların bir parkta sergilenmesi planlanmış. Mimar Akos Eleod’un projesi onaylanmış ve 1993’te park açılmış. Şaşırtıcı derecede görkemli anıtsal heykeller, büstler, kabartmalar ve sosyalist Demokratik Almanya’nın sembollerinden Trabant marka bir otomobil parkta yer alıyor.   6             Hasan Çapik – Masal Salına Gizlice Binen Gerçek – Barış Çubuğu (Şiir)   7            Read More
 1             Yekta Güngör Özden – Olur (Şiir)   2             Çetin Veysal – Yaşam Tarzı Olarak Demokrasi ve Kentin Özerkliği Üzerine Bu başlıkta bir konunun kitlelerce anlaşılmasına kimi engeller söz konusudur. Kültür endüstrisi ve dogmatik eğitimin yarattığı sonuç olarak bu durum, insanların anlama gücünün ve eleştiri yetisinin budanmış olmasıdır ve asıl sorunu bu konulaştırma oluşturmaktadır. Özgürce karar verme gücüne sahip olmayan bireyler ve kitlelerin anlama yetisinin eksikliğine dayanan bu sorun, elbette anlaşılamaz olarak kalır. Kitlelerin özgürlükle karar verme yetilerinin gelişmesinin olanaklarının olmadığı koşullardan beslenen bu sorun, her geçen gün yayılarak varlığınıRead More
1             Berrin Taş – İnsan Özlemek (Şiir)   2             Cengiz Gündoğdu – İslam Felsefesine Bir Bakış Bugün İslam toplumları, karanlık bir çukurda mezhep savaşlarıyla kendi kendini yıkıma uğratıyor. Oysa 9-13. yüzyıla bakıldıkta varsıl bir felsefe-bilim birikimi görürüz. Işıltılı bir dönemdir bu dönem. Bağnazlığın üstünü örttüğü bu ışıltıyı yeniden harekete geçirebilir miyiz. İslam uygarlığını islamcılardan kurtarabilir miyiz. Din Teorisi/Pratiği, Dünü Bugünü adlı sempozyumda sunduğum bildiriyi (13 Nisan 2013) İnsancıl’da yayımlıyorum.   6             Umut Engin Deniz – Bu Sabah Değerli Sözler Ektim (Şiir)   7             Ömer Naci Soykan – Felsefe Tarihi ÜstüneRead More
1          Berrin Taş – Soma’lı Kadınların İsyanı (Şiir)    2          Çetin Veysal – Örgütlenmenin Toplumsal ya da Politik Temelleri – III Toplumsallık ve bir toplum içerisinde yer almak da örgütlü olmak demektir. Politik olmak da, olumlu ya da olumsuz anlamda toplum içinde örgütlü olmaktır.  Bu durum, içinde bulunulan örgütlülüğünü onaylayarak ya da onaylamayarak ona olumlu/olumsuz etkide bulunmak anlamına gelir. Egemenlik ilişkilerinin olduğu sınıflı toplumlarda, iktidarda bulunanlar her zaman iktidardan uzak tuttukları yönetilenleri, ne yapıp edip güç merkezlerinden uzaklaştırırlar ve aynı zamanda kitlelere, örgüt/ün/lerin günümüz yabancılaşmış haliyle görünüşünü doğal göstermeyi amaçlar.Read More
1             Asım Öztürk – Issız Kent (Şiir)   2             B. Sadık Albayrak – Zincire vurulmuş Prometheus’ta “Parrhesia” Foucault’nun parrhesia kavramını çözümlemesi, tragedya ve kamusal doğrunun söylenmesiyle sınırlı değildir. O, bu kavramın ilkçağ tarihinden, erken Hıristiyan tarihine izini sürerek, “kendilik kaygısı” çerçevesinde, kişinin kendine hakikati söylemesi, kendi hakikatiyle yüzleşmeyi göze alması anlamlarına evrilmesini irdeler. Burada, ele alacağım bir tragedya olduğundan, kavramın, iktidar karşısında doğruyu söylemek anlamından yola çıkacağım. Aiskhylos’un, Zincire Vurulmuş Prometheus oyununda “doğruyu söylemek” ve sonuçlarının sergilenişi üzerinde duracağım.   7             Mehmet Aydın – Sessiz Gecenin Büyüsü (Şiir)   8            Read More
1             Sıtkı Salih Gör – Kuşadası Akyar Konaklarında Yüzer (Şiir) 2             Sibel Özbudun – Bir “Praksis Antropolojisi” İçin  Antropoloji ile iktisat disiplinleri arasındaki ilişkiler, nedendir bilinmez, bir hayli zaaflı olagelmiştir. Bu durum yalnızca disiplinlerarası yaklaşımların oldum olası rağbet görmediği Türkiye üniversiteleri için değil, ABD’de bu iki disiplin arasındaki ilişkilerin pek “sıcak” olmadığını gösteriyor veriler. Dönem dönem yapılan araştırmalar, antropoloji dergilerinde en az alıntılanan yazıların iktisat dergilerinden olduğunu gösteriyor. Bunun tersi de doğru. 11           Cafer Yıldırım – Türkiye Şairlerini Dinle – I 12           Çetin Veysal – Örgütlenmenin Toplumsal ya da PolitikRead More
1             Berrin Taş – Bir Kuytuda (Şiir)   2             Aylin Yıldız – 21 Mart Dünya Şiir Günü Bildirisi Yaşamın her yanında savaşım: Hem öldürür hem de diriltir. Doğa savaşımla biçimlenir, ilerler. Sular oya oya kayaları uzanır yatağına coşkulu. Karıncalar eşe eşe toprağı kurar yuvasını sıcacık. Gönderirler ağaçlar köklerini toprağın derinlerine almak için besinlerini.   3             Evin Okçuoğlu – Ben Kimim? 29 Ekim 1923’ten tam dokuz ay önce anne rahmine düşmüş olan annemden söz edeceğim. İlkokuldaydım. Öğretmen 10 Kasım’da okunmak üzere Atatürk şiirleri getirmemizi ödev verdi. Bende eve gelince bu ödevdenRead More
  1             Molla Demirel – Yeni Yılın Işığı (Şiir)   2             Cem Çomunoğlu – Barış İster misiniz? Başa dönelim ve soruyu yeniden düşünelim. Kıbrıs’ta barış isteyenler kimlerdi: Kıbrıslı Türk ve Rum işçilerin ortak üye olduğu PEO (Pan Kıbrıs İşçi Federasyonu) ve 1941’de kurulmuş olan sosyalist AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi), 1960 öncesi verdiği sosyalist mücadele ile birleşik bir Kıbrıs arzuluyordu. 1948’de Rum ve Türkler maden ocaklarında birlikte greve gittiler. Deprem gibi toplumsal felaketlerde yardıma birlikte koştular. Sosyal hakların kazanımında omuz omuzaydılar. Sağlık hizmeti veren bir sendika kliniği kurdular.   6            Read More

Posted On Aralık 28, 2013By adminIn AnaSayfa

İnsancıl’ın Ocak 2014 sayısı çıktı…

1             Berrin Taş – Van’da -14’te (Şiir)  2             Çetin Veysal – Adalet Sorunu Bu kavram ya da olgu, eskiden beri insan yaşamının temel soruşturmalarından olmuş, olmaya devam edecek görünmektedir. İnsan yaşamının temel soruşturmalarından olmasının nedeni; insanın insan olmasından, yani insanın söz konusu kavramı düşünmeye başladığından beridir, hayatın belirleyici sorunu olarak insanların karşılarına dikilmesindendir. İnsanlar, bu olgu, durum, süreç, sorun ya da kavramı, somut durum ve koşullara uygun olarak çözümleye çabalamış olmalarına karşın doyurucu bir yanıt verememişlerdir.   4             M. Utku Şentürk – Sitem / Kaçamak (Şiir)  5             Yusuf Çotuksöken – BenRead More
Baha Çıktakoğlu –Yeni Gökler Bekler Seni (Şiir) “Yeni Gökler Bekler Seni” bir ilk kitap. Baha Çıtakoğlu’nun ilk kitabı damıtılmış şiirlerden oluşuyor. Yaşamdan şiir süzmek zaman alıyor. Uzun yıllar boyunca şiir yazmayı sürdüren Baha Çıtakoğlu şairlik yolunda yürümeye karar verse de kitabı yayımlansın diye acele etmedi. Şiirleri sanki zamanın içinde sınavdan geçti. Zamanın içinde birikti sözcükler. Baha Çıtakoğlu sözcükleri biriktirdikçe damla damla oluşturdu şiirini. Ölçe biçe sözcükleri, dizeleri koklaya koklaya, yanlış yapmaktan korka korka ördü şiirlerini.”   Korkut Köseoğlu – Karganın Yolu (Deneme-Eleştiri) ‘Bu yapıtta okuyacağınız ‘Edebiyat ve İnsan’ adlı yazısının bir yerindeRead More