AnaSayfa Category

1          Fazlı Humar – tepeden tırnağa Devrim (Şiir)   2          Adnan Öztel – Berrin Taş’ın Akşam Yalnızlığı Sevgi, Berrin Taş’ın bütün yapıtlarında gördüğümüz temel bir konusudur. Bu yapıtında konuyu derinliğine ele almış. Felsefi derinlikli tema düzeyi oradan da estetiksel bir izlek düzeyi yakalamış, insani bir sorun gerçekçi bir şekilde ele alıp çok boyutlu işlemiştir. Burada Berrin Taş’ın felsefi birikimi, insani duyarlılığı ve sanatçı yaratıcılığı zirveleşmiştir. Berrin Taş sürekli kendini yenileyen, aşan bir şair.   8          Hülya Köksal Coşkun – Küllerinden Yeniden (Şiir)   9          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği:Read More
  1             Umut Engin Deniz – Zeytinimi Kesme (Şiir)   2             Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Kent, Kimlik ve Kültür Başlıkta, yer alan üç sözcük, kenti ya da insanı, kendimizi sorgulamanın bir aracı olarak görünüyor. Bu üç sözcük/terim aynı zamanda dünya-insan-bilgi ilişkisinin farklı bir anlatımı olarak da değerlendirilebilir. Dünyaya karşılık “kent”, kentler kimliklerini insan ve insanın ürünleri, yaratıları dolayımında kazandıklarına göre, yine kente ve insana karşılık “kimlik”; bilgiye karşılık da, kültürün imsel ya da göstergesel değerinden dolayı ve dille kurduğu bağdan dolayı, “kültür”den söz edilebilir.   7             İbrahim İspir –Read More
1          Güldane Bulut – Çağın Gemisi (Şiir) 2          Meryem Fehime Oruç – 21 Mart Dünya Şiir Günü Bildirisi Şiire emeğin gözüyle bakmaya çalışacağım. İnsan emeğiyle hayvandan ayrılır. İnsanı insan yapan emeğidir. Emek devinimdir. Kendimizi, çevremizi emek vererek öreriz. Emek, insanın her şeye karşı kendini var etmek için verdiği mücadeledir. Emek, insanın insanlaşması, kendini değiştirmesi, dönüştürmesidir. 4          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği Sanal Gerçeklik: Antropontolojik Yaklaşım Antropontoloji ya da insan-varlık bilgisi varolanı nesneleştiren insanı ölçü alarak varolanlar ve nesneler dünyasını, yaşama dünyasını anlamayı amaçlar. Hem felsefenin temel disiplini hem deRead More
1          Mehmet Rayman – İçlenme (Şiir)   2          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Adalet Demokrasi İlişkisi Üzerine Her iki terim/kavram da çokanlamlı ve anlaşılması güç kavramlar. Adalet hem etiğin, ahlak alanının, hem hukukun temel terimlerinden/kavramlarından biri; demokrasi de toplumsal/siyasal/kamusal yaşamın temel terimlerinden/kavramlarından biri. Her iki terimin/kavramın da insanlarla/kişilerle, eylemlerle bağlantısı var. Ama bu iki terimden de/kavramdan da insanlar farklı şeyleri anlıyorlar; farklı durumları çerçevelemede bu terimleri/kavramları kullanıyorlar; bu nedenle de sürekli olarak tartışıyorlar.   5          Hüseyin Kandil – Yarının Mirası (Şiir)   6          B. Sadık Albayrak – Kaçgun DöneminiRead More
1          Sıtkı Salih Gör – Dokuzuncu Senfoniyi Dinlerken (Şiir)   2          Mehmet Aydın – Hüzünler Şairi Berin Taş Şair Berrin Taş’ın İnsancıl dergisi yayınları arasında Akşam Yalnızlığı adlı yeni bir şiir kitabı daha çıktı. Kitabın bütünü, 2011-2012 yıllarında üretilen ürünleri içeriyor. Ayrıca yapıt, 1- İlk Sözcükle Başlamalı, 2- Özlemin Kıyısında, 3- Cumhuriyet Kızı, 4- Şiire Övgü ve 5- Gün Işığı olmak üzere beş bölüme ayrılmıştır.   4          İbrahim Tığ – Dokunma (Şiir)   5          Gülay Yeşilipek – 33. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı’ndaydık / “Dur Bacım… Ben Taşıyayım” Geçtiğimiz 8 Kasım’daRead More

Posted On Aralık 6, 2014By adminIn AnaSayfa

Kuşatmaya Karşı 25 Yıl

“Türkiye’de 12 Mart sonrası özellikle edebiyat alanı bu nedenle cendereye alınmaya çalışıldı. Ödüllerle, içi boş başyapıt, şaheser vb gibi kavramlarla kültür sanat ortamı kuşatılmak istendi. 90’lar bunun hız kazandığı yıllar oldu. Bunca umutsuzluk içinde, saldırı karşısında İnsancıl, edebiyat alanındaki kuşatmayı yarmak amacıyla yayın hayatına başladı. İnsan için. İnsanın ayağa kalkması için. Elinizdeki kitap, İnsancıl dergisinin 25. yılı anısına, dergiye emek verenlere bir saygının ifadesi olarak hazırlandı. Kitabı okurken, Kasım 1990’da ‘İnsan İçin’ diyerek yola çıkan İnsancıl dergisinin 25 yıllık serüveninden sahneler bulacaksınız.”Read More
1          Berrin Taş – Ermenek (Şiir)   2          Deniz Saraç – İnsancıl’ın 25. Yıl Panel Konuşması Sermaye, sanatı, insanı hem sisteme uyumlayacak, hem gerçekliği örtecek bir alan hem de bir yatırım alanı olarak, pazar olarak görmeye başlamıştı. Ticari dürtülerinin ötesinde insanın entelektüel gelişimine bir saldırıydı bu. Cengiz Gündoğdu, bu saldırıyı çok önceden görüp daha 1984 yılında sanatta “star sistemini” Varlık dergisinde tartışmaya başlamıştı.    5          Ömer Naci Soykan – Sanat ve Yaşam Sanat ile yaşam arasındaki ilişkiyi birbirine bağlı olarak iki tarzda görüyorum. Birincisini sanat yaşamın bir yansısıdır biçiminde dileRead More
Dergimizin 25. yılında İnsancıl yazarları 33. TÜYAP Kitap Fuarı’nda.   Yazarlarımzın imza günleri aşağıdadır.   8 Kasım Cumartesi : Neşe Baştürk – Fehim Yurdal   9 Kasım Pazar : Meryem Fehime Oruç – İdris Yiğit   12 Kasım Çarşamba : Mustafa Tabak   14 Kasım Cuma : Aylin Yıldız – Mürüvet Yılmaz   15 Kasım Cumartesi : Berrin Taş – Cengiz Gündoğdu – Korkut Köseoğlu     **4. salon 227. standdayız.Read More
25.yıl Read More
1             Atila Er – Cemre Kadar Uzak (Şiir)   2             Adnan Öztel – Nesnel Zamanda İnsancıl (İnsancıl’ın 25. Yılı İçin) İnsancıl, tarihsel ve toplumsal bir özne olarak bu yeni yabancılaşma biçimini görmüştür. Buna karşı yeni bir örgütlenme zorunluluğunu bilince çıkarmış, bu gerçeği anlatmak için aydınlatma faaliyetini 25 yıldır aksatmadan sürdürmektedir. İnsancıl, nesnel zamanı kavrayan en bilinçli kurumsal öznelerden biridir. Bu nedenle bu kadar yalnızdır. Bu yalnızlık uzak olmayan bir gelecekte mutlaka kırılacaktır.   10           Mustafa Göksoy – Yürüyüş Sevdası (Şiir)   11           Berrin Taş – Hep Yolda 1 Eylül 2014Read More