AnaSayfa Category

  “Bu yapıt insanı silkeleme yapıtıdır. Buna tokatlamak da diyebilirsiniz. İnsanın kendine gelmesi, kendisiyle hesaplaşması zorunlu. Bu ülkede, dahası bu dünyada tatsız olan ne varsa, bunun sorumlusu sensin. Paçavrası çıkmış bu dünyada, daha iyi bir yere çıkmak için kendini paçavraya çevirtme. Bu yapıt paçavralara uyarıdır…” Cengiz Gündoğdu   “Cengiz Gündoğdu’nun yeni kitabı “AYDINLANMA İÇİN KALKIŞMA”yı okuyorum. Cuma akşamı İnsancıl’da kitabın matbaadan gelişini bekledim ve ilk okuru olmak için ilk paketin içinden ilk kitabı aldım. Cengiz Gündoğdu 50 yıllık yazarlık ve hocalık yaşamından süzülen deneyimlerle homo sapiens’in neden aklını kullanan, sorunlarıRead More
1          İbrahim Tığ – Ah Midas (Şiir)   2          Cengiz Gündoğdu – Can Sıkıcı Bir Yazı   3          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Keyfilik Üzerine Günlük insan olarak hepimizin ayağının altındaki toprak sürekli olarak kaymaktadır. Her birimizi eylem öznesi olarak en çok zorlayan, bir yandan, eylemlerimizin kalkış noktasındaki niyetler, amaçlar üzerinde düşünmemek; öte yandan da yine bu saptamayla bağlantılı olarak, yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi, eylemin ardındaki istemenin dayandığı ilkeler, değerler üzerinde düşünmemektir.   6          Süleyman Berç Hacil – Bahar Şiiri (Şiir)   7          Mehmet Aydın – Yeniliğe veRead More
1          Çetin Örgen – Ben Gülten Akın (Şiir)   2          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Antropontoloji Açısından Hukuk Bağlamı Toplumsallıkla birlikte edinilen ve çok çeşitli biçimlerde kendini gösteren, şu ya da bu biçimde varolan “kurallı, kurallara dayalı yaşama” her zaman “hukuk” olarak adlandırılabilir mi? Asıl sorun işte burada kendini göstermektedir. Ahlakın temeli olarak toplum her zaman kurallı, hatta yasalı durumda gerçekten hukuksal olan bir yapıyı oluşturabilmekte midir? Yasalı ya da çokça yasalara dayalı toplumsal ilişkilerde hukuk, yönelenin algısına, anlayışına açık olan yazılı hukuk söz konusu mudur?   6          HüseyinRead More
1          Adnan Öztel – Ankara Garının Önünde (Şiir) 2          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Antropontoloji Açısından İnsan-Eğitim İlişkisi Üzerine Eğitim gereksinimi, bu iki temel bilginin ışığında, hangi değerle ve/veya değer yargılarıyla karşılanmaktadır? Burada üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da temel/nesnel bir gereksinim olarak eğitimin değerle/değer yargısıyla ilişkisini ele almanın gerekliliğidir. Eğitim; gereksinimle bağlantısı içinde bir hak olarak tanınması-korunması-geliştirilmesi gereken bir haktır.   6          Salih Sıtkı Gör – Çevremiz Daralırken Kopuyor Dost Zinciri (Şiir) 7          Berrin Taş – Sennur Sezer: Direnen Şiir, Bitmemiş Yazı Şiirlerini okursanız onun söylediklerini yerineRead More
1          Baki Çıtakoğlu – İnsan Olmak (Şiir)   2          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Etiğe Dayalı Siyasetin Gerekli ve Yeterli Koşulları Üzerine Toplumsal ahlakın çokça biçimlendirdiği gelenekleri de yine bireyler, davranışlarından çoğun, öncesini, sonrasını pek de düşünmeksizin, düşünmeden hayata geçirirler. Öyleyse tam da burada yapıldığı gibi, her şeyden önce toplumsal ahlakı sınırları bakımından belirlemek gerekmektedir.   6          Hüseyin Kandil – Sennur Sezer’in Anısına (Şiir)   7          Sennur Sezer – Ben Kimim? Baştan deneyelim. Babam, Devlet Demiryollarında teknik elemandı. Onun babası Dudullu’da ağa denecek ölçüde zengin bir çiftlik sahibi. BabaanneminRead More
1          Mehmet Ercan – Düşün Bulursun (Şiir)   2          Recep Çitikbel – Berrin Taş Şiirlerinde, “Akşam Yalnızlığı”ndan İzlenimler – II “Güneşi Bekleyenler” şiirinde, “anımsıyorum bir zamanlar gülücüklerim çınlatırdı ortalığı / onca sıkıntı arasında duyardım yaşamanın güzelliğini / bilemezdim o zaman beni bekleyen yeni acıları / …”. Şair geçmişe gider, geçmişe dönük bakarken, geleceğin belirsizliğinde olacakları öngörmenin ötesinde, o günün nesnel koşullarında bilemez. Bu bilisizlik içinde yaşamın karşısına çıkardığı durumları yaşar, zaman akıp gider. Akış, bir önceki akış değildir, gün gelir acılar çalar kapısını. Yaşamda rastlantılar vardır çoğunlukla, ansızın durur birRead More
1          Berrin Taş – Barışa Çağrı (Şiir)   2          Recep Çitikbel – Berrin Taş Şiirlerinde “Akşam Yalnızlığı”ndan İzlenimler – I “Akşam Yalnızlığı” şiirleri; insana, doğaya açılan pencereden bilincin ışığı, yürekten duyumsamayla damıtılarak insana sunulmuş. İnsana sunulan şiirler de, insanın insanlaşma sürecine ekilen tohumlardır. Her bir tümcesi, nesnelerin işlevi, felsefi derinlik, insanı yerine çivileyen, sorular sorduran, kendini sorgulamasını sağlarken insana tutulan bir ayna işlevi görmektedir. Öyle ki bireysel yazılan, kendine özgü olan şiirlerde de tekilde kalmaz, tekilde görünen şiir, başka insanların kendinden parçalar bulmasını sağlar.   9          Bünyamin Durali – Nazım’aRead More
1          İhsan Can Palta – Bebek (Şiir)   2          Berrin Taş – Sokrates’tir Başaran Direnen şiirin tarihi, direnen halkın tarihidir. Ülkemiz şiirine bakıldığında da bu durum apaçık görülür. Cumhuriyet kurulmadan önceki dönemde de böyleydi. Cumhuriyet kurulduktan sonra da insanlığın acıları sevinçleri hüzünleri umudu şiirle dile geldi. Şairler şiirleriyle konuşmayı sürdürdükçe toplumumuz insanı gelecek umudunu koruyabildi.   4          Yekta Güngör Özden – Son (Şiir)   5          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Siyaset, Yerel Yönetim ve Etik Başlıkta yer alan terimlerle onların arka planındaki kavramlar, sırasıyla, insan dünyasındaki belli türden eylemleriRead More
1             Berrin Taş – Ben Sizin Aşklarınızı da Bilirim (Şiir)   2             Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Etik-Hukuk İlişkisi Üzerine İnsan dünyası, çokça sorunlu ilişkilerin dünyasıdır. Bu durum temelini insanın varlıksal yapısında, insanın toplumsal-tarihsel-kültürel bir varlık olmasında bulur. İnsan yaşama dünyasında; bir yandan kendisiyle, toplumla ve toplumun örgütlediği kurumlarla olan ilişkisinde gereksinimlerini yanıtlamaya çalışır; öte yandan da insan, karşılanması ya da giderilmesi beklenen gereksinimlerle, insan dünyasını taşıdığı ileri sürülen değerler arasındaki çatışmanın içine düşer ya da düşebilir.   5    Mürüvet Yımaz – Güz Rüzgarları Eserken (Şiir)   6    CengizRead More
1          Sıtkı Salih Gör – Işık Kalıntısının Solan Yüzü (Şiir)   2          Şermin Yılmaz – Aydınlanma Filozofu Condillac Etienne Bonnot de Condillac (okunuşu: Etyen Bono dö Kondiyak), 1714 yılında Fransa’nın Grenoble kentinde doğdu. Yakın zamanda soyluluk ünvanı kazanmış hukukçu bir ailenin üç erkek çocuğundan en küçük olanıydı. Pek de sağlıklı olmayan narin bedeni ve iyi görmeyen gözleri yüzünden, okuma yazmayı ancak on iki yaşında öğrenebildi. Paris’teki Saint-Sulpice Kilisesi’nde papazlık eğitimi aldı (1733 – 1740) ve bir manastıra yönetici olarak atandı.   4          Sevra Fırıncoğulları – F. Garcia Lorca’nın “Yerma” AdlıRead More