Monthly Archives: "Şubat 2016"

1          İbrahim Tığ – Ah Midas (Şiir)   2          Cengiz Gündoğdu – Can Sıkıcı Bir Yazı   3          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Keyfilik Üzerine Günlük insan olarak hepimizin ayağının altındaki toprak sürekli olarak kaymaktadır. Her birimizi eylem öznesi olarak en çok zorlayan, bir yandan, eylemlerimizin kalkış noktasındaki niyetler, amaçlar üzerinde düşünmemek; öte yandan da yine bu saptamayla bağlantılı olarak, yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi, eylemin ardındaki istemenin dayandığı ilkeler, değerler üzerinde düşünmemektir.   6          Süleyman Berç Hacil – Bahar Şiiri (Şiir)   7          Mehmet Aydın – Yeniliğe veRead More