Monthly Archives: "Ocak 2016"

1          Çetin Örgen – Ben Gülten Akın (Şiir)   2          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Antropontoloji Açısından Hukuk Bağlamı Toplumsallıkla birlikte edinilen ve çok çeşitli biçimlerde kendini gösteren, şu ya da bu biçimde varolan “kurallı, kurallara dayalı yaşama” her zaman “hukuk” olarak adlandırılabilir mi? Asıl sorun işte burada kendini göstermektedir. Ahlakın temeli olarak toplum her zaman kurallı, hatta yasalı durumda gerçekten hukuksal olan bir yapıyı oluşturabilmekte midir? Yasalı ya da çokça yasalara dayalı toplumsal ilişkilerde hukuk, yönelenin algısına, anlayışına açık olan yazılı hukuk söz konusu mudur?   6          HüseyinRead More