Monthly Archives: "Aralık 2015"

1          Adnan Öztel – Ankara Garının Önünde (Şiir) 2          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Antropontoloji Açısından İnsan-Eğitim İlişkisi Üzerine Eğitim gereksinimi, bu iki temel bilginin ışığında, hangi değerle ve/veya değer yargılarıyla karşılanmaktadır? Burada üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da temel/nesnel bir gereksinim olarak eğitimin değerle/değer yargısıyla ilişkisini ele almanın gerekliliğidir. Eğitim; gereksinimle bağlantısı içinde bir hak olarak tanınması-korunması-geliştirilmesi gereken bir haktır.   6          Salih Sıtkı Gör – Çevremiz Daralırken Kopuyor Dost Zinciri (Şiir) 7          Berrin Taş – Sennur Sezer: Direnen Şiir, Bitmemiş Yazı Şiirlerini okursanız onun söylediklerini yerineRead More