Monthly Archives: "Kasım 2015"

“Türkiye’de roman dendikte, kimi kişiler bu romanları özetlemişler… bu özete romandan bir parça eklemişler… Özet, bir romanı var kılan öğe değildir. Türkiye’de özneler, roman denilen varolanla karşı karşıya gelmişler, ama romanı gerçekten var kılamamışlardır. Türkiye’de yazın için bir yıkımdır bu. Ben, bunu söyledim hep. Yazılarımla… söyleşilerimle bilgi verdim insanlara… Özetçiler aldırmadılar… özeti sürdürdüler… Bilgisizliğin… sorumsuzluğun yıkıntıları içinde sürüklenen romana ne yapmalıydı, roman nasıl var kılınmalıydı… Bu, bir romanı var eden öğelerin ortaya çıkarılmasıyla olanaklı olur. Her sanat yapıtı nesnelerin estetik biçimlenmesiyle oluşur. Bu, roman için de böyle. Bir romanın varRead More
1          Baki Çıtakoğlu – İnsan Olmak (Şiir)   2          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Etiğe Dayalı Siyasetin Gerekli ve Yeterli Koşulları Üzerine Toplumsal ahlakın çokça biçimlendirdiği gelenekleri de yine bireyler, davranışlarından çoğun, öncesini, sonrasını pek de düşünmeksizin, düşünmeden hayata geçirirler. Öyleyse tam da burada yapıldığı gibi, her şeyden önce toplumsal ahlakı sınırları bakımından belirlemek gerekmektedir.   6          Hüseyin Kandil – Sennur Sezer’in Anısına (Şiir)   7          Sennur Sezer – Ben Kimim? Baştan deneyelim. Babam, Devlet Demiryollarında teknik elemandı. Onun babası Dudullu’da ağa denecek ölçüde zengin bir çiftlik sahibi. BabaanneminRead More