Monthly Archives: "Ağustos 2015"

1          İhsan Can Palta – Bebek (Şiir)   2          Berrin Taş – Sokrates’tir Başaran Direnen şiirin tarihi, direnen halkın tarihidir. Ülkemiz şiirine bakıldığında da bu durum apaçık görülür. Cumhuriyet kurulmadan önceki dönemde de böyleydi. Cumhuriyet kurulduktan sonra da insanlığın acıları sevinçleri hüzünleri umudu şiirle dile geldi. Şairler şiirleriyle konuşmayı sürdürdükçe toplumumuz insanı gelecek umudunu koruyabildi.   4          Yekta Güngör Özden – Son (Şiir)   5          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Siyaset, Yerel Yönetim ve Etik Başlıkta yer alan terimlerle onların arka planındaki kavramlar, sırasıyla, insan dünyasındaki belli türden eylemleriRead More