Monthly Archives: "Mayıs 2015"

1          Fazlı Humar – tepeden tırnağa Devrim (Şiir)   2          Adnan Öztel – Berrin Taş’ın Akşam Yalnızlığı Sevgi, Berrin Taş’ın bütün yapıtlarında gördüğümüz temel bir konusudur. Bu yapıtında konuyu derinliğine ele almış. Felsefi derinlikli tema düzeyi oradan da estetiksel bir izlek düzeyi yakalamış, insani bir sorun gerçekçi bir şekilde ele alıp çok boyutlu işlemiştir. Burada Berrin Taş’ın felsefi birikimi, insani duyarlılığı ve sanatçı yaratıcılığı zirveleşmiştir. Berrin Taş sürekli kendini yenileyen, aşan bir şair.   8          Hülya Köksal Coşkun – Küllerinden Yeniden (Şiir)   9          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği:Read More