Monthly Archives: "Ocak 2015"

1          Mehmet Rayman – İçlenme (Şiir)   2          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Adalet Demokrasi İlişkisi Üzerine Her iki terim/kavram da çokanlamlı ve anlaşılması güç kavramlar. Adalet hem etiğin, ahlak alanının, hem hukukun temel terimlerinden/kavramlarından biri; demokrasi de toplumsal/siyasal/kamusal yaşamın temel terimlerinden/kavramlarından biri. Her iki terimin/kavramın da insanlarla/kişilerle, eylemlerle bağlantısı var. Ama bu iki terimden de/kavramdan da insanlar farklı şeyleri anlıyorlar; farklı durumları çerçevelemede bu terimleri/kavramları kullanıyorlar; bu nedenle de sürekli olarak tartışıyorlar.   5          Hüseyin Kandil – Yarının Mirası (Şiir)   6          B. Sadık Albayrak – Kaçgun DöneminiRead More
1          Sıtkı Salih Gör – Dokuzuncu Senfoniyi Dinlerken (Şiir)   2          Mehmet Aydın – Hüzünler Şairi Berin Taş Şair Berrin Taş’ın İnsancıl dergisi yayınları arasında Akşam Yalnızlığı adlı yeni bir şiir kitabı daha çıktı. Kitabın bütünü, 2011-2012 yıllarında üretilen ürünleri içeriyor. Ayrıca yapıt, 1- İlk Sözcükle Başlamalı, 2- Özlemin Kıyısında, 3- Cumhuriyet Kızı, 4- Şiire Övgü ve 5- Gün Işığı olmak üzere beş bölüme ayrılmıştır.   4          İbrahim Tığ – Dokunma (Şiir)   5          Gülay Yeşilipek – 33. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı’ndaydık / “Dur Bacım… Ben Taşıyayım” Geçtiğimiz 8 Kasım’daRead More