Yearly Archives: "2015"

1          Adnan Öztel – Ankara Garının Önünde (Şiir) 2          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Antropontoloji Açısından İnsan-Eğitim İlişkisi Üzerine Eğitim gereksinimi, bu iki temel bilginin ışığında, hangi değerle ve/veya değer yargılarıyla karşılanmaktadır? Burada üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da temel/nesnel bir gereksinim olarak eğitimin değerle/değer yargısıyla ilişkisini ele almanın gerekliliğidir. Eğitim; gereksinimle bağlantısı içinde bir hak olarak tanınması-korunması-geliştirilmesi gereken bir haktır.   6          Salih Sıtkı Gör – Çevremiz Daralırken Kopuyor Dost Zinciri (Şiir) 7          Berrin Taş – Sennur Sezer: Direnen Şiir, Bitmemiş Yazı Şiirlerini okursanız onun söylediklerini yerineRead More
“Türkiye’de roman dendikte, kimi kişiler bu romanları özetlemişler… bu özete romandan bir parça eklemişler… Özet, bir romanı var kılan öğe değildir. Türkiye’de özneler, roman denilen varolanla karşı karşıya gelmişler, ama romanı gerçekten var kılamamışlardır. Türkiye’de yazın için bir yıkımdır bu. Ben, bunu söyledim hep. Yazılarımla… söyleşilerimle bilgi verdim insanlara… Özetçiler aldırmadılar… özeti sürdürdüler… Bilgisizliğin… sorumsuzluğun yıkıntıları içinde sürüklenen romana ne yapmalıydı, roman nasıl var kılınmalıydı… Bu, bir romanı var eden öğelerin ortaya çıkarılmasıyla olanaklı olur. Her sanat yapıtı nesnelerin estetik biçimlenmesiyle oluşur. Bu, roman için de böyle. Bir romanın varRead More
1          Baki Çıtakoğlu – İnsan Olmak (Şiir)   2          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Etiğe Dayalı Siyasetin Gerekli ve Yeterli Koşulları Üzerine Toplumsal ahlakın çokça biçimlendirdiği gelenekleri de yine bireyler, davranışlarından çoğun, öncesini, sonrasını pek de düşünmeksizin, düşünmeden hayata geçirirler. Öyleyse tam da burada yapıldığı gibi, her şeyden önce toplumsal ahlakı sınırları bakımından belirlemek gerekmektedir.   6          Hüseyin Kandil – Sennur Sezer’in Anısına (Şiir)   7          Sennur Sezer – Ben Kimim? Baştan deneyelim. Babam, Devlet Demiryollarında teknik elemandı. Onun babası Dudullu’da ağa denecek ölçüde zengin bir çiftlik sahibi. BabaanneminRead More
1          Mehmet Ercan – Düşün Bulursun (Şiir)   2          Recep Çitikbel – Berrin Taş Şiirlerinde, “Akşam Yalnızlığı”ndan İzlenimler – II “Güneşi Bekleyenler” şiirinde, “anımsıyorum bir zamanlar gülücüklerim çınlatırdı ortalığı / onca sıkıntı arasında duyardım yaşamanın güzelliğini / bilemezdim o zaman beni bekleyen yeni acıları / …”. Şair geçmişe gider, geçmişe dönük bakarken, geleceğin belirsizliğinde olacakları öngörmenin ötesinde, o günün nesnel koşullarında bilemez. Bu bilisizlik içinde yaşamın karşısına çıkardığı durumları yaşar, zaman akıp gider. Akış, bir önceki akış değildir, gün gelir acılar çalar kapısını. Yaşamda rastlantılar vardır çoğunlukla, ansızın durur birRead More
1          Berrin Taş – Barışa Çağrı (Şiir)   2          Recep Çitikbel – Berrin Taş Şiirlerinde “Akşam Yalnızlığı”ndan İzlenimler – I “Akşam Yalnızlığı” şiirleri; insana, doğaya açılan pencereden bilincin ışığı, yürekten duyumsamayla damıtılarak insana sunulmuş. İnsana sunulan şiirler de, insanın insanlaşma sürecine ekilen tohumlardır. Her bir tümcesi, nesnelerin işlevi, felsefi derinlik, insanı yerine çivileyen, sorular sorduran, kendini sorgulamasını sağlarken insana tutulan bir ayna işlevi görmektedir. Öyle ki bireysel yazılan, kendine özgü olan şiirlerde de tekilde kalmaz, tekilde görünen şiir, başka insanların kendinden parçalar bulmasını sağlar.   9          Bünyamin Durali – Nazım’aRead More
1          İhsan Can Palta – Bebek (Şiir)   2          Berrin Taş – Sokrates’tir Başaran Direnen şiirin tarihi, direnen halkın tarihidir. Ülkemiz şiirine bakıldığında da bu durum apaçık görülür. Cumhuriyet kurulmadan önceki dönemde de böyleydi. Cumhuriyet kurulduktan sonra da insanlığın acıları sevinçleri hüzünleri umudu şiirle dile geldi. Şairler şiirleriyle konuşmayı sürdürdükçe toplumumuz insanı gelecek umudunu koruyabildi.   4          Yekta Güngör Özden – Son (Şiir)   5          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Siyaset, Yerel Yönetim ve Etik Başlıkta yer alan terimlerle onların arka planındaki kavramlar, sırasıyla, insan dünyasındaki belli türden eylemleriRead More
1             Berrin Taş – Ben Sizin Aşklarınızı da Bilirim (Şiir)   2             Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Etik-Hukuk İlişkisi Üzerine İnsan dünyası, çokça sorunlu ilişkilerin dünyasıdır. Bu durum temelini insanın varlıksal yapısında, insanın toplumsal-tarihsel-kültürel bir varlık olmasında bulur. İnsan yaşama dünyasında; bir yandan kendisiyle, toplumla ve toplumun örgütlediği kurumlarla olan ilişkisinde gereksinimlerini yanıtlamaya çalışır; öte yandan da insan, karşılanması ya da giderilmesi beklenen gereksinimlerle, insan dünyasını taşıdığı ileri sürülen değerler arasındaki çatışmanın içine düşer ya da düşebilir.   5    Mürüvet Yımaz – Güz Rüzgarları Eserken (Şiir)   6    CengizRead More
1          Sıtkı Salih Gör – Işık Kalıntısının Solan Yüzü (Şiir)   2          Şermin Yılmaz – Aydınlanma Filozofu Condillac Etienne Bonnot de Condillac (okunuşu: Etyen Bono dö Kondiyak), 1714 yılında Fransa’nın Grenoble kentinde doğdu. Yakın zamanda soyluluk ünvanı kazanmış hukukçu bir ailenin üç erkek çocuğundan en küçük olanıydı. Pek de sağlıklı olmayan narin bedeni ve iyi görmeyen gözleri yüzünden, okuma yazmayı ancak on iki yaşında öğrenebildi. Paris’teki Saint-Sulpice Kilisesi’nde papazlık eğitimi aldı (1733 – 1740) ve bir manastıra yönetici olarak atandı.   4          Sevra Fırıncoğulları – F. Garcia Lorca’nın “Yerma” AdlıRead More
1          Fazlı Humar – tepeden tırnağa Devrim (Şiir)   2          Adnan Öztel – Berrin Taş’ın Akşam Yalnızlığı Sevgi, Berrin Taş’ın bütün yapıtlarında gördüğümüz temel bir konusudur. Bu yapıtında konuyu derinliğine ele almış. Felsefi derinlikli tema düzeyi oradan da estetiksel bir izlek düzeyi yakalamış, insani bir sorun gerçekçi bir şekilde ele alıp çok boyutlu işlemiştir. Burada Berrin Taş’ın felsefi birikimi, insani duyarlılığı ve sanatçı yaratıcılığı zirveleşmiştir. Berrin Taş sürekli kendini yenileyen, aşan bir şair.   8          Hülya Köksal Coşkun – Küllerinden Yeniden (Şiir)   9          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği:Read More
  1             Umut Engin Deniz – Zeytinimi Kesme (Şiir)   2             Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Kent, Kimlik ve Kültür Başlıkta, yer alan üç sözcük, kenti ya da insanı, kendimizi sorgulamanın bir aracı olarak görünüyor. Bu üç sözcük/terim aynı zamanda dünya-insan-bilgi ilişkisinin farklı bir anlatımı olarak da değerlendirilebilir. Dünyaya karşılık “kent”, kentler kimliklerini insan ve insanın ürünleri, yaratıları dolayımında kazandıklarına göre, yine kente ve insana karşılık “kimlik”; bilgiye karşılık da, kültürün imsel ya da göstergesel değerinden dolayı ve dille kurduğu bağdan dolayı, “kültür”den söz edilebilir.   7             İbrahim İspir –Read More