Monthly Archives: "Ağustos 2014"

 1             Yekta Güngör Özden – Olur (Şiir)   2             Çetin Veysal – Yaşam Tarzı Olarak Demokrasi ve Kentin Özerkliği Üzerine Bu başlıkta bir konunun kitlelerce anlaşılmasına kimi engeller söz konusudur. Kültür endüstrisi ve dogmatik eğitimin yarattığı sonuç olarak bu durum, insanların anlama gücünün ve eleştiri yetisinin budanmış olmasıdır ve asıl sorunu bu konulaştırma oluşturmaktadır. Özgürce karar verme gücüne sahip olmayan bireyler ve kitlelerin anlama yetisinin eksikliğine dayanan bu sorun, elbette anlaşılamaz olarak kalır. Kitlelerin özgürlükle karar verme yetilerinin gelişmesinin olanaklarının olmadığı koşullardan beslenen bu sorun, her geçen gün yayılarak varlığınıRead More