Monthly Archives: "Mayıs 2014"

1          Berrin Taş – Soma’lı Kadınların İsyanı (Şiir)    2          Çetin Veysal – Örgütlenmenin Toplumsal ya da Politik Temelleri – III Toplumsallık ve bir toplum içerisinde yer almak da örgütlü olmak demektir. Politik olmak da, olumlu ya da olumsuz anlamda toplum içinde örgütlü olmaktır.  Bu durum, içinde bulunulan örgütlülüğünü onaylayarak ya da onaylamayarak ona olumlu/olumsuz etkide bulunmak anlamına gelir. Egemenlik ilişkilerinin olduğu sınıflı toplumlarda, iktidarda bulunanlar her zaman iktidardan uzak tuttukları yönetilenleri, ne yapıp edip güç merkezlerinden uzaklaştırırlar ve aynı zamanda kitlelere, örgüt/ün/lerin günümüz yabancılaşmış haliyle görünüşünü doğal göstermeyi amaçlar.Read More
1             Asım Öztürk – Issız Kent (Şiir)   2             B. Sadık Albayrak – Zincire vurulmuş Prometheus’ta “Parrhesia” Foucault’nun parrhesia kavramını çözümlemesi, tragedya ve kamusal doğrunun söylenmesiyle sınırlı değildir. O, bu kavramın ilkçağ tarihinden, erken Hıristiyan tarihine izini sürerek, “kendilik kaygısı” çerçevesinde, kişinin kendine hakikati söylemesi, kendi hakikatiyle yüzleşmeyi göze alması anlamlarına evrilmesini irdeler. Burada, ele alacağım bir tragedya olduğundan, kavramın, iktidar karşısında doğruyu söylemek anlamından yola çıkacağım. Aiskhylos’un, Zincire Vurulmuş Prometheus oyununda “doğruyu söylemek” ve sonuçlarının sergilenişi üzerinde duracağım.   7             Mehmet Aydın – Sessiz Gecenin Büyüsü (Şiir)   8            Read More