Yearly Archives: "2014"

Posted On Aralık 6, 2014By adminIn AnaSayfa

Kuşatmaya Karşı 25 Yıl

“Türkiye’de 12 Mart sonrası özellikle edebiyat alanı bu nedenle cendereye alınmaya çalışıldı. Ödüllerle, içi boş başyapıt, şaheser vb gibi kavramlarla kültür sanat ortamı kuşatılmak istendi. 90’lar bunun hız kazandığı yıllar oldu. Bunca umutsuzluk içinde, saldırı karşısında İnsancıl, edebiyat alanındaki kuşatmayı yarmak amacıyla yayın hayatına başladı. İnsan için. İnsanın ayağa kalkması için. Elinizdeki kitap, İnsancıl dergisinin 25. yılı anısına, dergiye emek verenlere bir saygının ifadesi olarak hazırlandı. Kitabı okurken, Kasım 1990’da ‘İnsan İçin’ diyerek yola çıkan İnsancıl dergisinin 25 yıllık serüveninden sahneler bulacaksınız.”Read More
1          Berrin Taş – Ermenek (Şiir)   2          Deniz Saraç – İnsancıl’ın 25. Yıl Panel Konuşması Sermaye, sanatı, insanı hem sisteme uyumlayacak, hem gerçekliği örtecek bir alan hem de bir yatırım alanı olarak, pazar olarak görmeye başlamıştı. Ticari dürtülerinin ötesinde insanın entelektüel gelişimine bir saldırıydı bu. Cengiz Gündoğdu, bu saldırıyı çok önceden görüp daha 1984 yılında sanatta “star sistemini” Varlık dergisinde tartışmaya başlamıştı.    5          Ömer Naci Soykan – Sanat ve Yaşam Sanat ile yaşam arasındaki ilişkiyi birbirine bağlı olarak iki tarzda görüyorum. Birincisini sanat yaşamın bir yansısıdır biçiminde dileRead More
Dergimizin 25. yılında İnsancıl yazarları 33. TÜYAP Kitap Fuarı’nda.   Yazarlarımzın imza günleri aşağıdadır.   8 Kasım Cumartesi : Neşe Baştürk – Fehim Yurdal   9 Kasım Pazar : Meryem Fehime Oruç – İdris Yiğit   12 Kasım Çarşamba : Mustafa Tabak   14 Kasım Cuma : Aylin Yıldız – Mürüvet Yılmaz   15 Kasım Cumartesi : Berrin Taş – Cengiz Gündoğdu – Korkut Köseoğlu     **4. salon 227. standdayız.Read More
25.yıl Read More
1             Atila Er – Cemre Kadar Uzak (Şiir)   2             Adnan Öztel – Nesnel Zamanda İnsancıl (İnsancıl’ın 25. Yılı İçin) İnsancıl, tarihsel ve toplumsal bir özne olarak bu yeni yabancılaşma biçimini görmüştür. Buna karşı yeni bir örgütlenme zorunluluğunu bilince çıkarmış, bu gerçeği anlatmak için aydınlatma faaliyetini 25 yıldır aksatmadan sürdürmektedir. İnsancıl, nesnel zamanı kavrayan en bilinçli kurumsal öznelerden biridir. Bu nedenle bu kadar yalnızdır. Bu yalnızlık uzak olmayan bir gelecekte mutlaka kırılacaktır.   10           Mustafa Göksoy – Yürüyüş Sevdası (Şiir)   11           Berrin Taş – Hep Yolda 1 Eylül 2014Read More
1             Adnan Öztel – Kısa Şiirler (Şiir)   2             Cem Çomunoğlu – Memento Park: Macaristan’da Sosyalist Mücadele Macarlar neyi anımsamak ya da unutmak için bu parkı düzenlemiş? Sosyalist yönetim sona erdiğinde bu dönem boyunca Budapeşte’ye dikilmiş olan heykeller hızlıca kaldırılmış ve bunların bir parkta sergilenmesi planlanmış. Mimar Akos Eleod’un projesi onaylanmış ve 1993’te park açılmış. Şaşırtıcı derecede görkemli anıtsal heykeller, büstler, kabartmalar ve sosyalist Demokratik Almanya’nın sembollerinden Trabant marka bir otomobil parkta yer alıyor.   6             Hasan Çapik – Masal Salına Gizlice Binen Gerçek – Barış Çubuğu (Şiir)   7            Read More
 1             Yekta Güngör Özden – Olur (Şiir)   2             Çetin Veysal – Yaşam Tarzı Olarak Demokrasi ve Kentin Özerkliği Üzerine Bu başlıkta bir konunun kitlelerce anlaşılmasına kimi engeller söz konusudur. Kültür endüstrisi ve dogmatik eğitimin yarattığı sonuç olarak bu durum, insanların anlama gücünün ve eleştiri yetisinin budanmış olmasıdır ve asıl sorunu bu konulaştırma oluşturmaktadır. Özgürce karar verme gücüne sahip olmayan bireyler ve kitlelerin anlama yetisinin eksikliğine dayanan bu sorun, elbette anlaşılamaz olarak kalır. Kitlelerin özgürlükle karar verme yetilerinin gelişmesinin olanaklarının olmadığı koşullardan beslenen bu sorun, her geçen gün yayılarak varlığınıRead More
1             Berrin Taş – İnsan Özlemek (Şiir)   2             Cengiz Gündoğdu – İslam Felsefesine Bir Bakış Bugün İslam toplumları, karanlık bir çukurda mezhep savaşlarıyla kendi kendini yıkıma uğratıyor. Oysa 9-13. yüzyıla bakıldıkta varsıl bir felsefe-bilim birikimi görürüz. Işıltılı bir dönemdir bu dönem. Bağnazlığın üstünü örttüğü bu ışıltıyı yeniden harekete geçirebilir miyiz. İslam uygarlığını islamcılardan kurtarabilir miyiz. Din Teorisi/Pratiği, Dünü Bugünü adlı sempozyumda sunduğum bildiriyi (13 Nisan 2013) İnsancıl’da yayımlıyorum.   6             Umut Engin Deniz – Bu Sabah Değerli Sözler Ektim (Şiir)   7             Ömer Naci Soykan – Felsefe Tarihi ÜstüneRead More
1          Berrin Taş – Soma’lı Kadınların İsyanı (Şiir)    2          Çetin Veysal – Örgütlenmenin Toplumsal ya da Politik Temelleri – III Toplumsallık ve bir toplum içerisinde yer almak da örgütlü olmak demektir. Politik olmak da, olumlu ya da olumsuz anlamda toplum içinde örgütlü olmaktır.  Bu durum, içinde bulunulan örgütlülüğünü onaylayarak ya da onaylamayarak ona olumlu/olumsuz etkide bulunmak anlamına gelir. Egemenlik ilişkilerinin olduğu sınıflı toplumlarda, iktidarda bulunanlar her zaman iktidardan uzak tuttukları yönetilenleri, ne yapıp edip güç merkezlerinden uzaklaştırırlar ve aynı zamanda kitlelere, örgüt/ün/lerin günümüz yabancılaşmış haliyle görünüşünü doğal göstermeyi amaçlar.Read More
1             Asım Öztürk – Issız Kent (Şiir)   2             B. Sadık Albayrak – Zincire vurulmuş Prometheus’ta “Parrhesia” Foucault’nun parrhesia kavramını çözümlemesi, tragedya ve kamusal doğrunun söylenmesiyle sınırlı değildir. O, bu kavramın ilkçağ tarihinden, erken Hıristiyan tarihine izini sürerek, “kendilik kaygısı” çerçevesinde, kişinin kendine hakikati söylemesi, kendi hakikatiyle yüzleşmeyi göze alması anlamlarına evrilmesini irdeler. Burada, ele alacağım bir tragedya olduğundan, kavramın, iktidar karşısında doğruyu söylemek anlamından yola çıkacağım. Aiskhylos’un, Zincire Vurulmuş Prometheus oyununda “doğruyu söylemek” ve sonuçlarının sergilenişi üzerinde duracağım.   7             Mehmet Aydın – Sessiz Gecenin Büyüsü (Şiir)   8            Read More