Monthly Archives: "Mayıs 2013"

Posted On Mayıs 28, 2013By adminIn AnaSayfa

İnsancıl’ın Temmuz 2013 sayısı çıktı

1 Gezi Direnişi Ağaç sevgisi Türkiye’yi sarsıyor. Türkiye’nin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir sivil halk hareketi ortaya çıktı. Hala sürüyor. Taksim Gezi Parkı’nın Topçu Kışlası / AVM yapılmaması için gençlerin başlattığı direniş devlet şiddetiyle bastırılmaya kalkınca büyüdü, bütün bir ülkeyi sardı. Şimdi “Her yer Taksim her yer Direniş”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları ülkenin bütün meydanlarında çınlıyor. 2 Arzu Kök – Gel de Dayan (Şiir) 3 Coşkun Özdemir – Köy Enstitüleri Öyküsü: Kuranlar ve Yıkanlar Türkiye Cumhuriyeti, çökmüş çağın dışında kalmış bir devletten tam bağımsız dünya devletleri ile eşitRead More
1             Mustafa Göksoy – Memleketim (Şiir)   2             Ester Ruben – Kapitalist Modern Yaşamda İnsanlığın Krizi : Fransız Telekom İntiharları Bu çalışma, Fransız Telekom şirketinde çalışanların intiharlarından hareketle küresel kapitalist sistemin insan psikolojisini nasıl etkilediği konusunu tartışmaktadır. Bu doğrultuda ilk bölümde Fransız Telekom şirketinde yaşanan intihar olayları ele alınacaktır. İkinci bölümde kapitalist sistemin günümüzde geldiği noktanın insanlarda hangi duyguları ön plana çıkardığı tartışılacaktır. Kaygı, bencillik, güvensizlik, hırs, öfke ve huzursuzluk duyguları bu bölümün alt başlıklarını oluşturacaktır. Üçüncü bölümde statü ve başarının nasıl modern yaşamın ilahları haline getirildiği ve bunun insandaRead More

Posted On Mayıs 1, 2013By adminIn Dergi

İnsancıl’ın Mayıs 2013 sayısı çıktı

1 Mustafa Göksoy – Çağlayan Kırmızı Kaşkol (Şiir) 2 Yener Orkunoğlu – Hegel Felsefesinde Yöntem ve Sistem Sorunsalı – II Lenin sonrası dönemde Marksist hareket içinde Hegel felsefesine farklı yaklaşımlar göze çarpar. Sovyetler Birliği’nde, felsefi konuda önemli bir tartışma yaşanır. Bu tartışmada öne çıkan iki isim Deborin ve Buharin’dir. Deborin daha çok Diyalektik ile ilgilenirken Buharin esas olarak Tarihsel Materyalizm konusu üzerinde yoğunlaşır. Bu tartışmada Deborin diyalektiğe, Buharin ise mekanik materyalist eğilimlere yakın ve yatkın olan düşünürler olarak ilgimizi çekmektedirler. Deborin ve Buharin, her ikisi de Georg Lukacs’ı eleştirirler. NeRead More