Monthly Archives: "Mart 2013"

Posted On Mart 10, 2013By adminIn Dergi

İnsancıl’ın Nisan 2013 sayısı çıktı

1 Hasan Uğur Taşçı – Merhaba (Şiir) 2 Yener Orkunoğlu – Hegel Felsefesinde Yöntem ve Sistem Sorunsalı – I Birçok sosyalist, aydın ve düşünür, tez-antitez-sentez düşüncesinden hareket etmektedir. Fakat Hegel’in ve Marx’ın diyalektiğinin üçlüye dayandığı iddiası doğru değildir. Hegel, Mantık Bilimi’nde bu üçlüyü ve özellikle sentez kavramını kullanmaktan vazgeçtiğini vurgulamıştır. Çünkü TEZ-ANTİTEZ-SENTEZ soyut şablondur, dinamik süreçleri açıklamaktan yoksundur. Sentez sözcüğünü niçin kullanmak istemediğini Hegel, şöyle açıklar: Sentez sözcüğü, iki ayrı şeyin dışsal olarak eklektik bir şekilde bir araya getirilmesini çağrıştırır. Dolayısıyla sentez sözcüğü sentezi oluşturan bileşenler arasındaki içsel ilişkiyi göstermektenRead More
İÇİNDEKİLER 1 Mürşide Uysal – İnsan Kadınımsın (Şiir) 2 Baha Çıtakoğlu – Dostuyum İnsanlığın (İnsancıl 21 Mart Şiir Günü Bildirisi) Dünyayı, yaşamı anlamlandırma çabasında yeni kavramlar bularak direnir insan. Kavramlar savaşıdır insanlık tarihi de. Savaşın karşısında barış vardır. Sömürünün karşısında emek, umutsuzluğun karşısında umut, bunalımın karşısında, yaşama sevinci vardır. 3 Yılmaz Onay – Ben Kimim? 1937 yılının Nisan ayında, babamın ilkokul öğretmenliği yaptığı Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı sınır köyü Üçkubbe’de dört kız evladın ardından ilk erkek çocuk olarak dünyaya gelmişim. Çok şımartıldığımı düşüneceksiniz hemen değil mi? Ama hayır, babam öğretmenliğini buradaRead More