Posted On Şubat 1, 2013 By In Estetik, Nilüfer Öndin, Yayınlar With 715 Views

Nilüfer Öndin-Cumhuriyet’in Kültür Politikası ve Sanat 1923-1950

cumhuriyetin kultur politikasi

Genç araştırmacı Nilüfer Öndin’in bu geniş kapsamlı bilimsel kitabı, çağdaşlaşma sürecimizde sanatsal ve kültürel olguya, çok önemli bir boşluğu doldurarak ışık tutuyor.
Yazarın titizlikle irdelediği ve belgelere dayanarak ortaya koyduğu yapıt Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında ülkemizdeki plastik sanatların, devlet sanat ilişkilerinin oluşum ve gelişim sürecinin berrak bir açılımı ve göstergesi niteliğinde.
Öndin’in ağırlıkla irdelediği zaman dilimi olan 1923-1950, sanatsal olgunun, diğer kültürel verilerin yanı sıra, topluma sunuluşuyla, devletçe desteklenişiyle ve kanımca daha da önemlisi destekleniş biçimiyle ele alınıyor.
Dönemin terminolojisi içinde yer alan “devlet destekli sanat”, “resmi sanat”, “milli sanat” ve “yeni sanat” kavramlarına açıklık getiren yazar, devrim ideolojisiyle modernleşme anlayışının resim sanatına nasıl yansıdığını sanatçı gruplaşmalarına ve yapıtlara yönelerek açıklıyor. Kitapta ayrıca Batı dünyasının kültürel temellerini zorlayan ve sanat ortamında köklü değişikliklere yol açan II. Dünya Savaşı sürecinde yaşananlarla genç Türkiye Cumhuriyeti’ndeki oluşumları kıyaslayarak konu evrensel bir platformda irdelenmekte.
Geçmişi, geleceği aydınlatmada bir araç olarak gören Nilüfer Öndin, yaşamın her alanını kuşatan yenileşme ve çağdaşlaşma azim ve iradesinin toplumsal bir heyecana dönüştüğü bu yıllarda üretilen politikaların resim sanatı üzerindeki etkilerini akıcı bir dil ve üslupla okuyucuya sunuyor.
” Semra Germaner

Bir Cevap Yazın