Yearly Archives: "2013"

Posted On Aralık 28, 2013By adminIn AnaSayfa

İnsancıl’ın Ocak 2014 sayısı çıktı…

1             Berrin Taş – Van’da -14’te (Şiir)  2             Çetin Veysal – Adalet Sorunu Bu kavram ya da olgu, eskiden beri insan yaşamının temel soruşturmalarından olmuş, olmaya devam edecek görünmektedir. İnsan yaşamının temel soruşturmalarından olmasının nedeni; insanın insan olmasından, yani insanın söz konusu kavramı düşünmeye başladığından beridir, hayatın belirleyici sorunu olarak insanların karşılarına dikilmesindendir. İnsanlar, bu olgu, durum, süreç, sorun ya da kavramı, somut durum ve koşullara uygun olarak çözümleye çabalamış olmalarına karşın doyurucu bir yanıt verememişlerdir.   4             M. Utku Şentürk – Sitem / Kaçamak (Şiir)  5             Yusuf Çotuksöken – BenRead More
Baha Çıktakoğlu –Yeni Gökler Bekler Seni (Şiir) “Yeni Gökler Bekler Seni” bir ilk kitap. Baha Çıtakoğlu’nun ilk kitabı damıtılmış şiirlerden oluşuyor. Yaşamdan şiir süzmek zaman alıyor. Uzun yıllar boyunca şiir yazmayı sürdüren Baha Çıtakoğlu şairlik yolunda yürümeye karar verse de kitabı yayımlansın diye acele etmedi. Şiirleri sanki zamanın içinde sınavdan geçti. Zamanın içinde birikti sözcükler. Baha Çıtakoğlu sözcükleri biriktirdikçe damla damla oluşturdu şiirini. Ölçe biçe sözcükleri, dizeleri koklaya koklaya, yanlış yapmaktan korka korka ördü şiirlerini.”   Korkut Köseoğlu – Karganın Yolu (Deneme-Eleştiri) ‘Bu yapıtta okuyacağınız ‘Edebiyat ve İnsan’ adlı yazısının bir yerindeRead More
1             Ahmet Fazıl Göktuğ – Ölüsün (Şiir) 2             Yusuf Ziya Bahadınlı – Güngör Gençay İçin Diyalektik yöntem, gerçeği düşünceler aracılığı ile bulmağa çalışır. Şimdi ben Güngör’ü düşünüyorum, o hep gülümserdi. İkimiz de aynı düşüncenin insanıydık. İnsanlara aynı pencereden bakıyorduk. Dostluklarımız, arkadaşlıklarımız düşünce birliğinden doğardı çoğunlukla. 4             Öner Yağcı – Yakın Tarih, Özgürlük Savaşımımız ve Edebiyat Yakın tarihimize kısaca bir göz atıp bugünlere gelirsek göreceğimizin bizi sevindireceğini hiç sanmıyorum. “Şalvarı şaltak, eğeri kaltak, yiyende ortak Osmanlı”nın tarihi, aynı zamanda özgürlük isteyenlere zorba yaklaşımın da tarihidir. İnsanın özgürlüğü, Nesimi, Şeyh Bedrettin, PirRead More
1             Mürşide Uysal – Benim Aşkım İnsancıl (Şiir)   2             İNSANCIL 24 YAŞINDA Çeyrek Asırdır İnsancıl Yolunda – B. Sadık Albayrak Cengiz Gündoğdu, gökyüzü mavisi kapağında, alev renkli, kaba harflerle “İNSAN İÇİN!” yazan İnsancıl’ın ilk sayısında, dergiyi çıkaranlar için, “Onlar yolarkadaşıdır” diye yazmıştı. 1990 yılının sonbaharıydı. Yolarkadaşları, yirmi üç yıldır, İnsancıl’ı çıkarmayı, tarihin ve toplumun engebeli, sarp yollarında, kendi yollarını açmaya çalışarak yürüyüşünü sürdürüyor. Çeyrek asra yaklaşan bu yürüyüşte, büyük dönemeçlerde, fırtınalı havalarda, sisle kaplı yokuşlarda, ilk sayısında açıkladığı “uzak yolcu” menzilinden, sabır ve direncinden ödün vermeden her ay okurlaRead More
1             Berrin Taş – Barış Zinciri (Şiir)   2             B. Sadık Albayrak – Shakespeare’in Venedik Taciri Oyununda Sözleşmenin Gücü Shakespeare’in Venedik Taciri oyununda bir borç sözleşmesi oyunun temel ilişkisini oluşturur. Bu incelemede oyunun dramatik omurgasını oluşturan bu hukuki ilişkinin çözümlenmesine çalışılacaktır. Bu ilişkiye bağlı olarak çeşitli toplumsal konular ve değerler oyun boyunca gündeme gelir. Oyunun tefeci karakteri Shylock bir Yahudidir; Hıristiyanlığın egemen olduğu bir toplumda, on altıncı yüzyılda Yahudilere nasıl davranıldığı, onlarla ilgili toplumsal düşünüşten kaynaklanan yargılar oyunda ağırlıklı bir yer tutar.   10           Molla Demirel – Gül Ağlar (Şiir)Read More

Posted On Ağustos 30, 2013By adminIn AnaSayfa

İnsancıl’ın Eylül 2013 sayısı çıktı

1             Mustafa Emre – Emeğin Buğusu (Şiir)   2             Yalçın Küçük – Ancien Régime / Devr-i Sabık (Yalçın Küçük’ün savunmasından) Başkan Efendim, maruzatım var. Cumhuriyet değişmiştir. Mahkemeniz çok zor bir durumdadır. Ancien Régime ile ilgili bir davaya, “yeni” rejimde bakmak zorunda kalıyorsunuz, bir karışıklık yaşıyorsunuz. Sanıklar Mahkemenizi ve Mahkemeniz sanıkları anlayamamaktadır. Bu karşılıklı anlayışsızlığı ancak tarih felsefesi ile çözebiliriz. Bu nedenle buradayım. Devrim ve teori birbirine benzerler; her ikisi de bir alt üst oluşu ifade ediyorlar. Teori bir tersine çevirme sürecidir. Böylece, gözlem ve olgular birbirlerine daha çok yaklaşıyorlar, birRead More
1             Meryem Fehime Oruç – Ayaklandır Közümüzü (Şiir)   2             Esen Özman – “Her Zaman Oraya Dönülür” Bu meslek ne zamandan beri ayaklara düştü? Belki de önce oradan başlamak gerek. “Bizim çocuk okuyamadı bâri tiyatrocu olsun” noktasından “Ayyy! Tiyatroooo… Ne kadar güzel meslek” noktasına toplum ne zaman taşındı? Sanırım 90’larda. Özal ideolojisinin tavan yap-tığı yıllarda. “Köşe dönücülüğün” yükseldiği süreçte. Devlet kurumlarının köhneleştiği süreçte. Kapitalist liberalizmin bu boşluktan yararlandığı süreçte.   8             Mehmet Rayman – Hava (Şiir)   9             Remzi İnanç – Ben Kimim?   Okumaya erken yaşlarda merak sarmışım. Altı yaşındaRead More

Posted On Mayıs 28, 2013By adminIn AnaSayfa

İnsancıl’ın Temmuz 2013 sayısı çıktı

1 Gezi Direnişi Ağaç sevgisi Türkiye’yi sarsıyor. Türkiye’nin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir sivil halk hareketi ortaya çıktı. Hala sürüyor. Taksim Gezi Parkı’nın Topçu Kışlası / AVM yapılmaması için gençlerin başlattığı direniş devlet şiddetiyle bastırılmaya kalkınca büyüdü, bütün bir ülkeyi sardı. Şimdi “Her yer Taksim her yer Direniş”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları ülkenin bütün meydanlarında çınlıyor. 2 Arzu Kök – Gel de Dayan (Şiir) 3 Coşkun Özdemir – Köy Enstitüleri Öyküsü: Kuranlar ve Yıkanlar Türkiye Cumhuriyeti, çökmüş çağın dışında kalmış bir devletten tam bağımsız dünya devletleri ile eşitRead More
1             Mustafa Göksoy – Memleketim (Şiir)   2             Ester Ruben – Kapitalist Modern Yaşamda İnsanlığın Krizi : Fransız Telekom İntiharları Bu çalışma, Fransız Telekom şirketinde çalışanların intiharlarından hareketle küresel kapitalist sistemin insan psikolojisini nasıl etkilediği konusunu tartışmaktadır. Bu doğrultuda ilk bölümde Fransız Telekom şirketinde yaşanan intihar olayları ele alınacaktır. İkinci bölümde kapitalist sistemin günümüzde geldiği noktanın insanlarda hangi duyguları ön plana çıkardığı tartışılacaktır. Kaygı, bencillik, güvensizlik, hırs, öfke ve huzursuzluk duyguları bu bölümün alt başlıklarını oluşturacaktır. Üçüncü bölümde statü ve başarının nasıl modern yaşamın ilahları haline getirildiği ve bunun insandaRead More

Posted On Mayıs 1, 2013By adminIn Dergi

İnsancıl’ın Mayıs 2013 sayısı çıktı

1 Mustafa Göksoy – Çağlayan Kırmızı Kaşkol (Şiir) 2 Yener Orkunoğlu – Hegel Felsefesinde Yöntem ve Sistem Sorunsalı – II Lenin sonrası dönemde Marksist hareket içinde Hegel felsefesine farklı yaklaşımlar göze çarpar. Sovyetler Birliği’nde, felsefi konuda önemli bir tartışma yaşanır. Bu tartışmada öne çıkan iki isim Deborin ve Buharin’dir. Deborin daha çok Diyalektik ile ilgilenirken Buharin esas olarak Tarihsel Materyalizm konusu üzerinde yoğunlaşır. Bu tartışmada Deborin diyalektiğe, Buharin ise mekanik materyalist eğilimlere yakın ve yatkın olan düşünürler olarak ilgimizi çekmektedirler. Deborin ve Buharin, her ikisi de Georg Lukacs’ı eleştirirler. NeRead More